sùradnīk

sùradnīk
sùradnīk m {{c=0}}({{/c}}sùradnica ž{{c=0}}){{/c}} 〈V -īče, N mn -īci〉 {{c=0}}onaj koji s kim surađuje, koji obavlja zajednički posao ili radi na zajedničkom projektu
∆ {{001f}}{{/c}}(viši) znanstveni ∼ {{c=0}}stupnjevi u hijerarhiji registra onih koji se bave istraživačkim i znanstvenim radom{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • suradnik — sùradnīk m <V īče, N mn īci> DEFINICIJA onaj koji s kim surađuje, koji obavlja zajednički posao ili radi na zajedničkom projektu SINTAGMA (viši) znanstveni suradnik stupnjevi u hijerarhiji registra onih koji se bave istraživačkim i… …   Hrvatski jezični portal

  • suradnički — sùradnički pril. DEFINICIJA kao suradnik, na način suradnika ETIMOLOGIJA vidi suradnik …   Hrvatski jezični portal

  • suradnica — sùradnica ž DEFINICIJA v. suradnik ETIMOLOGIJA vidi suradnik …   Hrvatski jezični portal

  • Матасович, Ранко — Ранко Матасович, (хорв. Ranko Matasović, 14 мая 1968(19680514), Загреб)  хорватский лингвист, индоевропеист, кельтолог и славист. Получил школьное образование в Загребе, затем учился на философском факультете Загребского университета,… …   Википедия

  • enciklopèdičār — m (enciklopèdičārka ž) suradnik u pisanju enciklopedije …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gebelsóvština — ž pejor. (: Joseph Goebbels, 1897–1945, njemački političar, nacistički ministar propagande, Hitlerov suradnik, ratni zločinac) ukupnost beskrupuloznih propagandnih metoda i manipuliranja masama i javnim mišljenjem koje je uspostavljeno i… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • hȍnorāran — hȍnorār|an prid. 〈odr. rnī〉 1. {{001f}}koji se odnosi na honorar 2. {{001f}}koji dobiva za svoj rad honorar [∼ni suradnik] 3. {{001f}}zast. rij. kojemu se iskazuje počast, počasni [∼ni akademik; ∼ni profesor] 4. {{001f}}koji je neredovit;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kolaboraciònist — m (kolaboraciònistkinja ž) 1. {{001f}}onaj koji surađuje 2. {{001f}}pov. pol. suradnik okupatorske sile u raznim zemljama …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • koléga — kolég|a m (kolégica ž) 〈N mn e〉 1. {{001f}}drug po učenju ili zanimanju, onaj koji ide s kim u školu ili zajedno radi posao iste struke; suradnik [moj ∼a; moje ∼e; moji ∼e su došli; moje ∼e su došle] 2. {{001f}}riječ kojom se (međusobno)… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • korespòndent — (korespondȅnt) m (korespondèntica, korespondèntkinja ž) 〈G mn nātā〉 1. {{001f}}suradnik novina ili časopisa koji se javlja iz nekog mjesta; dopisnik 2. {{001f}}činovnik koji vodi poslovno dopisivanje ustanove ili poduzeća 3. {{001f}}osoba ili… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”