sùpstrāt

sùpstrāt
sùpstrāt m 〈G supstráta〉 {{c=0}}1. {{001f}}a. {{001f}}materijalna ili idejna osnova pojave; podloga, temelj b. {{001f}}{{/c}}inform. tehn. {{c=0}}materijal na kojem je izgrađen integrirani sklop; podloga 2. {{001f}}{{/c}}lingv. {{c=0}}naziv za prvotni jezik neke zajednice zamijenjen drugim, koji utječe na njega {{/c}}[keltski ∼i u drugim jezicima] {{c=0}}3. {{001f}}{{/c}}biol. {{c=0}}hranjiva podloga za mikroorganizme
{{/c}}✧ {{001f}}nlat.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • supstrat — sùpstrāt m <G supstráta> DEFINICIJA 1. a. materijalna ili idejna osnova pojave; podloga, temelj b. inform. tehn. materijal na kojem je izgrađen integrirani sklop; podloga 2. lingv. naziv za prvotni jezik neke zajednice zamijenjen drugim,… …   Hrvatski jezični portal

  • mediteranski — meditèrānskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na Mediteran i Mediterance SINTAGMA mediteranska klima meteor. klima koju karakteriziraju duga i suha ljeta i blage zime, ob. vlada na prostorima gdje uspijeva maslina; mediteranska kultura ukupnost… …   Hrvatski jezični portal

  • eksplantat — eksplàntāt m <G eksplantáta> DEFINICIJA med. dijelovi tkiva ili organa iz živog ili netom uginulog organizma koji se prenose na hranjivi supstrat ETIMOLOGIJA vidi eksplantacija …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”