sùkladnōst

sùkladnōst
sùkladnōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉 mat. {{c=0}}relacija među podskupovima ravnine koji se mogu nekom izometrijom preslikati jedan u drugi (intuitivno, koji se mogu dovesti u položaj točnog »poklapanja«); kongruencija (oznaka {{tag1=0}}Ž{{/tag1}}){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • sukladnost — sùkladnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA mat. relacija među podskupovima ravnine koji se mogu nekom izometrijom preslikati jedan u drugi (intuitivno, koji se mogu dovesti u položaj točnog »poklapanja«); kongruencija (oznaka ≅)… …   Hrvatski jezični portal

  • kongruencija — kongruèncija ž DEFINICIJA 1. podudarnost po naravi, načinu, obliku ili veličini; skladnost, sukladnost 2. gram. morfološka podudarnost među riječima koje su u sintaktičkoj odnosno smislenoj vezi (npr. između imenice i njezina atributa u rodu,… …   Hrvatski jezični portal

  • adekvátnōst — ž svojstvo onoga što je adekvatno; podudarnost, razmjernost, sukladnost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • podudárnōst — ž stanje onoga što je podudarno, što se poklapa jedno s drugim; koincidencija, identičnost, slaganje, sukladnost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • simètrija — ž 1. {{001f}}uzajamna podudarnost ili razmjernost dijelova cjeline; skladnost, sukladnost [∼ grčkog hrama] 2. {{001f}}mat. svojstvo geometrijskog lika da se nasuprot svakoj točki s jedne strane neke njegove osi nalazi odgovarajuća točka na istoj… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • simetrija — simètrija ž DEFINICIJA 1. uzajamna podudarnost ili razmjernost dijelova cjeline; skladnost, sukladnost [simetrija grčkog hrama] 2. mat. svojstvo geometrijskog lika da se nasuprot svakoj točki s jedne strane neke njegove osi nalazi odgovarajuća… …   Hrvatski jezični portal

  • konvergencija — konvergèncija ž DEFINICIJA 1. sukladnost osobina, međusobno približavanje kao tendencija 2. biol. razvitak sličnih crta i građe tijela kod organizama koji nisu srodni, ali koji žive u istoj sredini 3. a. izmjena oceanskih voda (s površine u… …   Hrvatski jezični portal

  • podudarnost — podudárnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA stanje onoga što je podudarno, što se poklapa jedno s drugim; koincidencija, identičnost, slaganje, sukladnost ETIMOLOGIJA vidi podudariti …   Hrvatski jezični portal

  • financijski — finàncījskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na financije [financijsko poslovanje] SINTAGMA financijska analiza ekon. skup metoda i tehnika kojima se računovodstvene i financijske informacije i podaci pretvaraju u informacije relevantne za… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”