sùkcesor

sùkcesor
sùkcesor {{c=0}}({{/c}}sukcȅsor{{c=0}}){{/c}} m pravn. {{c=0}}onaj koji nasljeđuje drugu osobu ili stvar; nasljednik, baštinik{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • sukcesor — sùkcesor (sukcȅsor) m DEFINICIJA pravn. onaj koji nasljeđuje drugu osobu ili stvar; nasljednik, baštinik ETIMOLOGIJA vidi sukcesija …   Hrvatski jezični portal

  • sukcesor — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos I, Mc. sukcesororze; lm M. sukcesororzy {{/stl 8}}{{stl 7}} następca; zwykle następca tronu <łac.> {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • sukcesor — m IV, DB. a, Ms. sukcesororze; lm M. sukcesororzy, DB. ów 1. przestarz. «spadkobierca, dziedzic» 2. przestarz. «następca, zwłaszcza następca tronu» ‹łac.› …   Słownik języka polskiego

  • sljȅdnīk — sljȅdnī|k m (sljȅdnica ž) 〈V īče, N mn īci〉 1. {{001f}}pravn. a. {{001f}}onaj koji slijedi za kim i preuzimlje ili na njega prelaze prava prethodnika [pravni ∼k]; nasljednik b. {{001f}}pol. država koja je stekla vlast na nekom području nakon… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dziedzic — m II, DB. a; lm M. e, DB. ów 1. «osoba przejmująca coś przez spadek; spadkobierca, sukcesor» W późnym wieku doczekał się dziedzica. 2. przestarz. «właściciel majątku ziemskiego, ziemianin» Majątek dziedzica …   Słownik języka polskiego

  • spadkobierca — m odm. jak ż II, DCMs. spadkobiercacy; lm M. spadkobiercacy, DB. spadkobiercaców «osoba fizyczna lub prawna, na którą przechodzi spadek po kimś, mocą ustawy lub testamentu; sukcesor» Główny spadkobierca. Spadkobierca majątku. Mianować kogoś swoim …   Słownik języka polskiego

  • sljednik — sljȅdnīk m <V īče, N mn īci> DEFINICIJA 1. pravn. a. onaj koji slijedi za kim i preuzimlje ili na njega prelaze prava prethodnika [pravni sljednik]; nasljednik b. pol. država koja je stekla vlast na nekom području nakon političkih ili… …   Hrvatski jezični portal

  • sukcesorius — ×sukcesorius, ė (l. sukcesor) smob. Jzm paveldėtojas, įpėdinis: Jūs, kaipo sukcesoriai, turite teisę viso paieškoti ir atsiimti Žem …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dziedzic — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos V, lm M. e, D. ów {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} osoba otrzymująca spadek po kimś; spadkobierca, sukcesor : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dziedzic majątku. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • spadkobierca — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos VIIIa, lm M. spadkobiercacy {{/stl 8}}{{stl 7}} ten, kto dziedziczy po kimś, ten, kto otrzymuje spadek; sukcesor : {{/stl 7}}{{stl 10}}Został jego głównym spadkobiercą. Wyznaczyć spadkobierców. Mianować kogoś swym… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”