sùdstvo

sùdstvo
sùdstvo sr {{c=0}}ukupnost djelatnosti sudova i pravosudne službe{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • sudstvo — sùdstvo sr DEFINICIJA ukupnost djelatnosti sudova i pravosudne službe ETIMOLOGIJA vidi sud …   Hrvatski jezični portal

  • kompjuterizácija — ž uvođenje kompjuterske obrade podataka u neku djelatnost (trgovina, školstvo, sudstvo, statistika, evidencija i sl.) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rȅpresīvan — rȅpresīv|an prid. 〈odr. vnī〉 koji ima svrhu prisiliti ili kazniti ∆ {{001f}}∼ni aparat u nedemokratskim društvima opći naziv za policiju, tajne službe sigurnosti i kontrolirano sudstvo [ljudska prava krše se pomoću ∼nog aparata]; ∼no društvo… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ìzvršnī — ìzvršn|ī prid. koji je dužan izvršavati, koji izvršava, koji se odnosi na izvršavanje ∆ {{001f}}∼a vlast jedan od oblika vlasti u trojnoj podjeli u demokratskom društvu (izvršna – vlada, zakonodavna – parlament i nezavisno sudstvo) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • represivan — rȅpresīvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA koji ima svrhu prisiliti ili kazniti SINTAGMA represivni aparat u nedemokratskim društvima opći naziv za policiju, tajne službe sigurnosti i kontrolirano sudstvo [ljudska prava krše se pomoću… …   Hrvatski jezični portal

  • krmčija — kr̀mčija ž DEFINICIJA crkv. zbornik crkvenih i svjetovnih pravila i propisa za pravoslavnu crkvenu upravu i crkveno sudstvo; »kormilarska knjiga« ETIMOLOGIJA stsl. krъmьčaja kniga ≃ v. krma …   Hrvatski jezični portal

  • kompjutorizacija — kompjutorizácija ž DEFINICIJA uvođenje kompjutorske obrade podataka u neku djelatnost (trgovina, školstvo, sudstvo, statistika, evidencija i sl.) ETIMOLOGIJA vidi kompjutor …   Hrvatski jezični portal

  • dikasterij — dikàstērij m DEFINICIJA pov. 1. u antičkoj Ateni, narodni sud 2. u srednjem vijeku, viša vlast, više sudstvo 3. u hrvatsko ugarskoj državnoj zajednici od 17. st., visoka državna vlast, vlada 4. sud, sudište, sudsko vijeće, zbor sudaca SINTAGMA… …   Hrvatski jezični portal

  • izvršni — ìzvršnī prid. DEFINICIJA koji je dužan izvršavati, koji izvršava, koji se odnosi na izvršavanje SINTAGMA izvršna vlast jedan od oblika vlasti u trojnoj podjeli u demokratskom društvu (izvršna vlada, zakonodavna parlament i nezavisno sudstvo)… …   Hrvatski jezični portal

  • J̕accuse — J[b]̕accuse[/b] (izg. žakȋz) DEFINICIJA 1. pov. optužujem; naslov otvorenog pisma E. Zole u kojem u povodu tzv. Dreyfusove afere 1894. optužuje francuske vlasti (sudstvo, ministre itd.) zbog svjesnog gušenja istine 2. pren. javna osuda nepravde,… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”