sìstēmskī

sìstēmskī
sìstēmsk|ī prid. {{c=0}}koji čini sistem, nedjeljiv od sistema, ugrađen u sistem {{/c}}[∼a rješenja]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • sistemski — sìstēmskī prid. DEFINICIJA koji čini sistem, nedjeljiv od sistema, ugrađen u sistem [sistemska rješenja] ETIMOLOGIJA vidi sistem …   Hrvatski jezični portal

  • sistémski — a o prid. (ẹ̑) nanašajoč se na sistem: sistemske značilnosti / sistemsko reševanje problemov / razvrstitev živali v sistemske enote v sistematske enote ♦ elektr. sistemski podatki podatki, ki omogočajo obdelavo uporabnikovih programov v… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • sȍftvēr — m inform. opći naziv za programe i njemu pripadne podatke namijenjene za rad na računalima [sistemski ∼; aplikacijski ∼; komunikacijski ∼]; programska oprema, programska podrška, opr. hardver, sklopovlje ∆ {{001f}}integrirani ∼ inform. softver… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • softver — sȍftvēr m DEFINICIJA inform. opći naziv za programe i njemu pripadne podatke namijenjene za rad na računalima [sistemski softver; aplikacijski softver; komunikacijski softver]; programska oprema, programska podrška, opr. hardver, sklopovlje… …   Hrvatski jezični portal

  • zvȗčnīk — m 〈N mn īci〉 1. {{001f}}tehn. uređaj koji električne impulse pretvara u zvuk [sistemski ∼; ∼ za niske tonove] 2. {{001f}}naprava koja pojačava glas pri sporazumijevanju na veće udaljenosti 3. {{001f}}fon. rij. suglasnik (konsonant, šumnik) pri… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kolagenoze — kolagenóze ž mn <N kolagenóza> DEFINICIJA pat. zast. pojam koji je obuhvaćao bolesti vezivnog tkiva (npr. sistemski eritemski lupus, reumatoidni artritis, sklerodermiju) s promjenama u kolagenoj tvari ETIMOLOGIJA v. kolagen + oza …   Hrvatski jezični portal

  • zvučnik — zvȗčnīk m <N mn īci> DEFINICIJA 1. tehn. uređaj koji električne impulse pretvara u zvuk [sistemski zvučnik; zvučnik za niske tonove] 2. naprava koja pojačava glas pri sporazumijevanju na veće udaljenosti 3. fon. rij. suglasnik (konsonant,… …   Hrvatski jezični portal

  • zakon — zákon m DEFINICIJA 1. term. a. zbirka osnovnih propisa državne vlasti kojima se nešto određuje, uređuje, dopušta ili zabranjuje [doći u sukob sa zakonom ogriješiti se o zakonski propis; nužda zakon mijenja neophodno je, mora se; staviti izvan… …   Hrvatski jezični portal

  • fajl — fȃjl m <G a, N mn fàjlovi, G fàjlōvā> DEFINICIJA inform. organizirani skup informacija na disku ili drugom mediju kompjutera koji je karakteriziran jedinstvenim imenom i lokacijom; može biti program, skup podataka koji se koriste pri… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”