sìlazak

sìlazak
sìlazak m 〈G -aska, N mn -asci〉 {{c=0}}čin silaženja, spuštanje prema dolje; silaz{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • silazak — sìlazak m <G aska, N mn asci> DEFINICIJA čin silaženja, spuštanje prema dolje; silaz ETIMOLOGIJA vidi sići …   Hrvatski jezični portal

  • sílaz — m čin silaženja; silazak …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • silaz — sílaz m DEFINICIJA čin silaženja; silazak ETIMOLOGIJA vidi sići …   Hrvatski jezični portal

  • katavasija — katavàsija ž DEFINICIJA crkv. pravosl. 1. niz pjesama u Pravoslavnoj crkvi koje se pjevaju na jutrenju 2. zbornik crkvenih pjesama ETIMOLOGIJA srgrč. ← grč. katábasis: silazak …   Hrvatski jezični portal

  • pentekostalni — pentekòstalnī prid. DEFINICIJA ob. u: SINTAGMA pentekostalne crkve kršć. crkve unutar protestantskih crkava, nastale u 19. st. u SAD u Sveto pismo tumače fundamentalistički (Bog je nepogrešivo nadahnuo Sveto pismo, Isus je bezgrešni i vječni Sin… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”