sástojina

sástojina
sástojina ž {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}{{c=1}}v. {{ref}}sastojak{{/ref}} {{/c}}{{c=0}}2. {{001f}}dio šume u kojem se provodi poseban način gospodarenja zbog njegova bitnog razlikovanja od ostalih dijelova šume{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • sastojina — sástojina ž DEFINICIJA 1. v. sastojak 2. dio šume u kojem se provodi poseban način gospodarenja zbog njegova bitnog razlikovanja od ostalih dijelova šume ETIMOLOGIJA vidi sastaviti …   Hrvatski jezični portal

  • Dragutin Radimir — Born Dragutin Radimir August 3, 1889(1889 08 03) Dobrota, Bay of Kotor, Austro Hungarian Monarchy Died …   Wikipedia

  • separácija — ž 1. {{001f}}izdvajanje iz cjeline; razdjeljivanje, razlučivanje, rastavljanje 2. {{001f}}tehn. odvajanje pojedinih sastojina rude od jalovine …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sástojak — m 〈G ōjka, N mn ōjci〉 sastavni dio čega, sastavna čestica, tvar itd.; element koji sačinjava što, sastojina …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sastojak — sástojak m <G ōjka, N mn ōjci> DEFINICIJA sastavni dio čega, sastavna čestica, tvar itd.; element koji sačinjava što; sastojina ETIMOLOGIJA vidi sastaviti …   Hrvatski jezični portal

  • bilin — bìlīn m <G bilína> DEFINICIJA biol. glavna sastojina žuči, nastaje razgradnjom hemoglobina ETIMOLOGIJA lat. bilis: žuč + in …   Hrvatski jezični portal

  • separacija — separácija ž DEFINICIJA 1. izdvajanje iz cjeline; razdjeljivanje, razlučivanje, rastavljanje 2. tehn. odvajanje pojedinih sastojina rude od jalovine ETIMOLOGIJA vidi separirati …   Hrvatski jezični portal

  • kaliče — kȁlīče (kalȋče) sr <G a> DEFINICIJA umjetno gnojivo od prirodnih mineralnih sastojina (čileanska salitra, kamena, Glauberova i gorka sol) ETIMOLOGIJA prema Kalidonu, grč. Kalydṓn …   Hrvatski jezični portal

  • cementit — cemèntīt m <G cementíta> DEFINICIJA kem. karbid željeza, vrlo tvrda i krta tvar, sastojina tehničkog željeza i čelika ETIMOLOGIJA v. cement + it …   Hrvatski jezični portal

  • dijalizat — dijalìzāt m <G dijalizáta> DEFINICIJA 1. kem. otopina za dijalizu, njezina koloidalna sastojina 2. ono što se podvrgava dijalizi ETIMOLOGIJA vidi dijaliza …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”