sástavak

sástavak
sástavak m 〈G -āvka, N mn -āvci〉 {{c=0}}1. {{001f}}sastav (4) 2. {{001f}}{{/c}}(+ potenc.) {{c=0}}crta u kojoj se sastaju dva ruba tijela ili površina i gdje se spajaju raznim tehnikama (šivanjem, zavarivanjem itd.); šav 3. {{001f}}{{/c}}zast. {{c=0}}spoj dvije ili više rijeka{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • sastavak — sástavak m <G āvka, N mn āvci> DEFINICIJA 1. sastav (4) 2. [i] (+ potenc.)[/i] crta u kojoj se sastaju dva ruba tijela ili površina i gdje se spajaju raznim tehnikama (šivanjem, zavarivanjem itd.); šav 3. zast. spoj dvije ili više rijeka… …   Hrvatski jezični portal

  • člának — člán|ak m 〈G nka, N mn nci, G člȃnākā〉 1. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}člȃn (2,3){{/ref}} 2. {{001f}}a. {{001f}}općenit naziv za sastavak na razne teme bez unaprijed zadana sadržaja i načina pisanja b. {{001f}}int. sastavak za određenu tematsku… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • članak — člának m <G nka, N mn nci, G člȃnākā> DEFINICIJA 1. v. član (2,3) 2. a. općenit naziv za sastavak na razne teme bez unaprijed zadana sadržaja i načina pisanja [novinski članak] b. int. sastavak za određenu tematsku skupinu na usenetu,… …   Hrvatski jezični portal

  • Slunj — is a town in the mountainous part of Croatia, located along the very important north south route to the Adriatic Sea between Karlovac and the Plitvice Lakes, on the meeting of the rivers Korana and Slunjčica (also called Slušnica by local people) …   Wikipedia

  • Slunj — Parc du centre ville Pays …   Wikipédia en Français

  • lamentácija — ž 1. {{001f}}žalovanje, naricanje, jadikovanje 2. {{001f}}bibl. starozavjetna knjiga tužaljki proroka Jeremije 3. {{001f}}glazb. u katoličkom bogoslužju Velikog tjedna, psalmodični koralni napjev 4. {{001f}}knjiž. literarni sastavak, najčešće u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sástāvčić — m 1. {{001f}}dem. od sastav i sastavak u zn. kraći sastav 2. {{001f}}pejor. neznatan, malo vrijedan sastav(ak) (o tekstu) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zglȍb — m 〈N mn zglòbovi〉 1. {{001f}}a. {{001f}}anat. sastavak između pokretljivih koštanih dijelova tijela, omogućuje kretanje; pomičan spoj kostiju; gib (3) b. {{001f}}mjesto u kojem se metalni sklop može okretati 2. {{001f}}bot. člankovito zadebljanje …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • záglavak — m 〈G āvka, N mn āvci〉 1. {{001f}}klin kojim se što zaglavljuje; zaglavljeni, uglobljeni dio složenog predmeta 2. {{001f}}mjesto gdje je nešto zaglavljeno; sastavak 3. {{001f}}oblučje na sedlu; jabuka 4. {{001f}}rij. arh. zaključak,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sastaviti — sàstaviti svrš. <prez. īm, pril. pr. īvši, prid. trp. sàstavljen> DEFINICIJA 1. (što) a. povezati u jedno, spojiti ono što je odvojeno; sjediniti b. načiniti što od različitih dijelova, opr. rastaviti c. sjediniti više elemenata, čimbenika… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”