sàtkati

sàtkati
sàtkati svrš. prez. -ām, pril. pr. āvši, prid. trp. sȁtkān〉 {{c=0}}tkajući dovršiti, izraditi {{/c}}[∼ sag; »Zato i pjevam. Jer čovjek je satkan od sunca.« K. Quien]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • satkati — sàtkati svrš. <prez. ām, pril. pr. āvši, prid. trp. sȁtkān> DEFINICIJA tkajući dovršiti, izraditi [satkati sag; »Zato i pjevam. Jer čovjek je satkan od sunca.« K. Quien] ETIMOLOGIJA s (sa ) + v. tkati …   Hrvatski jezični portal

  • kontekst — kòntekst m <N mn i, G kȍntēkstā> DEFINICIJA 1. lingv. a. govorna ili tekstovna cjelina koja točno određuje smisao pojedine riječi (ili druge jezične jedinice) koja je i sama njezin dio b. tekst ili dio teksta u kojem se neka riječ… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”