sàstajalīšte

sàstajalīšte
sàstajalīšte sr {{c=0}}mjesto sastajanja{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • sastajalište — sàstajalīšte sr DEFINICIJA mjesto sastajanja ETIMOLOGIJA vidi sastati …   Hrvatski jezični portal

  • rȍčīšte — sr 1. {{001f}}mjesto sastanka, stjecište, sastajalište 2. {{001f}}pravn. vremenski određena radnja pred sudom, čas postupka ili rasprave [odrediti ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • stjȅcīšte — sr 1. {{001f}}točka u kojoj se sastaje više pravaca [∼ putova] 2. {{001f}}retor. sastajalište, mjesto na kojem se sastaje …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • špı̏ca — špı̏c|a ž 〈G mn špîcā〉 reg. 1. {{001f}}vrh, vršak, šiljak 2. {{001f}}glavni naslov s popisom glumaca i ostalih suradnika na početku filma [najavna ∼a] 3. {{001f}}vrhunac čega [∼a sezone] 4. {{001f}}vrijeme najintenzivnijeg gradskog prometa kad se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • špica — špȉca ž <G mn špȋcā> DEFINICIJA reg. 1. vrh, vršak, šiljak 2. glavni naslov s popisom glumaca i ostalih suradnika na početku filma [najavna špica] 3. vrhunac čega [špica sezone] 4. vrijeme najintenzivnijeg gradskog prometa kad se ide na… …   Hrvatski jezični portal

  • stjecište — stjȅcīšte sr DEFINICIJA 1. točka u kojoj se sastaje više pravaca [stjecište putova] 2. retor. sastajalište, mjesto na kojem se sastaje ETIMOLOGIJA vidi steći …   Hrvatski jezični portal

  • ročište — rȍčīšte sr DEFINICIJA 1. mjesto sastanka, stjecište, sastajalište 2. pravn. vremenski određena radnja pred sudom, čas postupka ili rasprave [odrediti ročište] ETIMOLOGIJA vidi rok …   Hrvatski jezični portal

  • receptakul — receptàkul m DEFINICIJA 1. knjiš. mjesto ugovorenoga sastanka; sastajalište 2. bot., v. talamus ETIMOLOGIJA lat. receptaculum …   Hrvatski jezični portal

  • okupljalište — okùpljalīšte sr DEFINICIJA sastajalište ETIMOLOGIJA vidi okupiti …   Hrvatski jezični portal

  • agora — àgora ž DEFINICIJA 1. pov. a. prvotni naziv za narodnu skupštinu starih Grka b. meton. mjesto na kojem se skupština održavala, javni prostor; trg 2. sastajalište, zborište, javno mjesto 3. skup vojske ili puka ETIMOLOGIJA grč. agorá: tržnica,… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”