sàplesti

sàplesti
sàplesti (koga, se) svrš. prez. saplètēm (se), pril. pr. -ēvši (se), imp. saplèti (se), prid. rad. sàpleo (se), prid. trp. saplèten〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(koga) {{c=0}}podmetanjem noge ili čega sl. izbaciti iz ravnoteže, oboriti 2. {{001f}}{{/c}}(se) {{c=0}}izgubiti ravnotežu, posrnuti u hodu{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • saplesti — sàplesti svrš. <prez. saplètēm, pril. pr. ēvši, imp. saplèti, prid. rad. sàpleo, prid. trp. saplèten> DEFINICIJA 1. (koga) podmetanjem noge ili čega sl. izbaciti iz ravnoteže, oboriti 2. (se) izgubiti ravnotežu, posrnuti u hodu ETIMOLOGIJA… …   Hrvatski jezični portal

  • sapletati — sàpletati (koga, se) nesvrš. <prez. ćēm, pril. sad. ćūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. saplitati, saplesti ETIMOLOGIJA vidi saplesti …   Hrvatski jezični portal

  • saplitati — sàplitati (koga, se) nesvrš. <prez. ćēm, pril. sad. ćūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. sapletati, saplesti ETIMOLOGIJA vidi saplesti …   Hrvatski jezični portal

  • pòdmetnuti — (što, se) svrš. 〈prez. nēm (se), pril. pr. ūvši (se), imp. pòdmetni (se), prid. trp. pòdmetnūt〉 1. {{001f}}(što) staviti podmetač i sl. pod što radi zaštite 2. {{001f}}(što komu) pripisati komu što neistinito; oklevetati [∼ krivicu] 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sàpletati — (koga, se) nesvrš. 〈prez. ćēm (se), pril. sad. ćūći (se), gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}saplitati{{/ref}}, {{ref}}saplesti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sàplitati — (koga, se) nesvrš. 〈prez. ćēm (se), pril. sad. ćūći (se), gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}sapletati{{/ref}}, {{ref}}saplesti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sàpēti — (što, se) svrš. 〈prez. sȁpnēm (se), pril. pr. ēvši (se), imp. sàpni (se), prid. rad. sȁpeo (se), prid. trp. sȁpēt〉 1. {{001f}}(što) svezati, sputati 2. {{001f}}(se) a. {{001f}}spojiti dijelove natezanjem veze (konopa i sl.) b. {{001f}}saplesti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sapeti — sàpēti svrš. <prez. sȁpnēm, pril. pr. ēvši, imp. sàpni, prid. rad. sȁpeo, prid. trp. sȁpēt> DEFINICIJA 1. (što) svezati, sputati 2. (se) a. spojiti dijelove natezanjem veze (konopa i sl.) b. saplesti se ETIMOLOGIJA s (a) + v. napeti …   Hrvatski jezični portal

  • podmetnuti — pòdmetnuti svrš. <prez. nēm, pril. pr. ūvši, imp. pòdmetni, prid. trp. pòdmetnūt> DEFINICIJA 1. (što) staviti podmetač i sl. pod što radi zaštite 2. (što komu) pripisati komu što neistinito; oklevetati [podmetnuti krivicu] 3. (se) a.… …   Hrvatski jezični portal

  • suplėšti — (saplėšti B) tr. K 1. H sudraskyti, suplėšyti: ^ Piktiems šunims visad suplėšta oda LTR(Žg). | refl. N. ║ nuardyti, nuplėšti: Suplėšt [reikia] šitą seną [stogą] Nmč. 2. susmulkinti plėšiant, sutrinti: Kultuvais kulia, tai kokis žolyniukas liks, o …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”