sàpinjati

sàpinjati
sàpinjati (što, se) nesvrš. prez. -ēm (se), pril. sad. -njūći (se), gl. im. -ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}sapeti{{/ref}}{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • sapinjati — sàpinjati (što, se) nesvrš. <prez. ēm, pril. sad. njūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. sapeti ETIMOLOGIJA vidi sapeti …   Hrvatski jezični portal

  • kòrlatiti — (koga, što) dv. 〈prid. trp. kòrlaćen〉 1. {{001f}}vezati/svezati životinju korlatom 2. {{001f}}pren. ekspr. onemogućiti/onemogućivati ljude u slobodnom djelovanju i mišljenju; ograničavati, sapinjati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • korlatiti — kòrlatiti (koga, što) dv. <prid. trp. kòrlaćen> DEFINICIJA 1. vezati/svezati životinju korlatom 2. pren. ekspr. onemogućiti/onemogućivati ljude u slobodnom djelovanju i mišljenju; ograničavati, sapinjati ETIMOLOGIJA vidi korlat …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”