sàkrālan

sàkrālan
sàkrāl|an prid. odr. -lnī〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}rel. {{c=0}}koji se odnosi na vjeru i vjerske obrede {{/c}}[∼ni objekt] {{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}anat. {{c=0}}koji pripada križnoj kosti, koji pripada donjem dijelu trupa, križima
{{/c}}✧ {{001f}}srlat.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • sakralan — sàkrālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA 1. rel. koji se odnosi na vjeru i vjerske obrede [sakralni objekt] 2. anat. koji pripada križnoj kosti, koji pripada donjem dijelu trupa, križima ETIMOLOGIJA srlat. sacralis ≃ sacrum: svetinja …   Hrvatski jezični portal

  • prȍfān — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}koji ne pripada Crkvi, izvan je posvećenih i kanoniziranih vrijednosti, koji nije religiozan po prirodi ili prema upotrebi [∼a arhitektura], opr. sakralan 2. {{001f}}koji nije posebno odnjegovan ili izgrađen; običan [∼i… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • profan — prȍfān prid. <odr. ī> DEFINICIJA 1. koji ne pripada Crkvi, izvan je posvećenih i kanoniziranih vrijednosti, koji nije religiozan po prirodi ili prema upotrebi [profana arhitektura], opr. sakralan 2. koji nije posebno odnjegovan ili… …   Hrvatski jezični portal

  • sakrarij — sàkrārīj (sakrȃrīj) m DEFINICIJA kat. 1. pov. mjesto gdje su se u ranokršćansko doba čuvali sveti predmeti namijenjeni kultu 2. danas slivnici u sakristiji ili u blizini oltara; u njih se slijeva voda poslije pranja posvećenog posuđa ETIMOLOGIJA… …   Hrvatski jezični portal

  • sakralizacija — sakralizácija ž DEFINICIJA 1. čin sakraliziranja, usp. sakralizirati 2. stanje onoga što je sakralizirano 3. anat. prirodna varijacija lumbosakralne granice ETIMOLOGIJA vidi sakralan …   Hrvatski jezični portal

  • sakralizirati — sakralizírati (koga, što) dv. <prez. sakralìzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA učiniti ili činiti da postane sakralno ETIMOLOGIJA vidi sakralan …   Hrvatski jezični portal

  • desakralizacija — desakralizácija ž DEFINICIJA oduzimanje komu ili čemu karaktera svetosti; profaniranje, opr. sakralizacija ETIMOLOGIJA des + v. sakralan, sakralizacija …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”