sàjmār

sàjmār
sàjmār m {{c=0}}({{/c}}sàjmārka ž{{c=0}}){{/c}} 〈G sajmára〉 {{c=0}}onaj koji ide na sajam, prodaje na sajmu (ob. stočnom i sličnim sajmovima){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • sajmar — sàjmār m <G sajmára> DEFINICIJA onaj koji ide na sajam, prodaje na sajmu (ob. stočnom i sličnim sajmovima) ETIMOLOGIJA vidi sajam …   Hrvatski jezični portal

  • sajmarka — sàjmārka ž <G mn ā/ ī> DEFINICIJA v. sajmar ETIMOLOGIJA vidi sajam …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”