svòdljiv

svòdljiv
svòdljiv (na što) prid. odr. -ī〉 {{c=0}}koji se može svesti na što {{/c}}[odnosi među ljudima nisu lako ∼i na krute kategorije]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}podvedljiv (podvediv), podvodljiv (podvodiv){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • svodljiv — svòdljiv (na što) prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji se može svesti [odnosi među ljudima nisu lako svodljivi na krute kategorije]; podvedljiv, podvodljiv ETIMOLOGIJA vidi svesti …   Hrvatski jezični portal

  • nesvodljiv — nesvòdljiv (nesvòdiv) prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji se ne može svesti na što [nesvodljiv na jednostavne pojmove], opr. svodljiv ETIMOLOGIJA ne + v. svesti, svodljiv …   Hrvatski jezični portal

  • nepodvòdljiv — prid. 〈odr. ī〉 koji se ne može podvesti, svesti na što; nesvodljiv, opr. podvodljiv, svodljiv …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nesvòdljiv — (nesvòdiv) prid. 〈odr. ī〉 koji se ne može svesti na što, opr. svodljiv [∼ na jednostavne pojmove] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • podvèdljiv — (podvèdiv) prid. (na što) 〈odr. ī〉, {{c=1}}v. {{ref}}svodljiv{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • podvòdljiv — (podvòdiv) (na što) prid. 〈odr. ī〉 koji se može podvesti, {{c=1}}usp. {{ref}}svodljiv{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • podvedljiv — podvèdljiv (podvèdiv) (na što) prid. <odr. ī> DEFINICIJA v. svodljiv ETIMOLOGIJA vidi podvesti …   Hrvatski jezični portal

  • podvodljiv — podvòdljiv (podvòdiv) (na što) prid. <odr. ī> DEFINICIJA v. svodljiv ETIMOLOGIJA vidi podvesti …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”