svòditi

svòditi
svòditi (što, se) nesvrš. prez. svȍdīm (se), pril. sad. svȍdēći (se), gl. im. svȍđēnje〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}{{c=1}}v. {{ref}}svȅsti1{{/ref}} {{/c}}{{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}{{c=1}}v. {{ref}}svȅsti2{{/ref}} {{/c}}{{c=0}}3. {{001f}}{{/c}}{{c=1}}v. {{ref}}svȅsti3{{/ref}}{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • svoditi — svòditi (što, se) nesvrš. <prez. svȍdīm, pril. sad. svȍdēći, gl. im. svȍđēnje> DEFINICIJA v. svesti ETIMOLOGIJA vidi svesti …   Hrvatski jezični portal

  • inkorporírati — (koga, što) dv. 〈prez. inkorpòrīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}uključiti/uključivati (u neku cjelinu), unijeti/unositi (u veću jedinicu), uključiti što da postane sastavni dio; ujediniti, pripojiti/pripajati 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • instrumentírati — dv. 〈prez. instrumèntīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}glazb. (što) prirediti/priređivati za instrument ili za instrumente (o skladbama, glazbenim zapisima i sl.) 2. {{001f}}(koga, što) svesti/svoditi na određenu… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • limitírati — (što) dv. 〈prez. limìtīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 odrediti/određivati ili svesti/svoditi na graničnu veličinu ili vrijednost; ograničiti/ograničavati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • marginalizírati — (koga, što, se) dv. 〈prez. marginalìzīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. marginalìzīrān, gl. im. ānje〉 potisnuti/potiskivati, svesti/svoditi na sporednost; onemogućavanjem, prešućivanjem i zaobilaženjem… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • moderírati — (što) dv. 〈prez. modèrīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}svesti/svoditi na pravu mjeru, ograničiti/ograničavati na željenu mjeru, jačinu itd.; (u)činiti umjerenijim ili umjerenim; umjeriti, umiriti,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nivelírati — (što) dv. 〈prez. nivèlīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}provesti/provoditi postupak kojim se određuje razlika između dviju ili više točaka površine 2. {{001f}}(po)ravnati, svoditi na jednu ravninu, izjednačavati,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • racionalizírati — (što) dv. 〈prez. racionalìzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}učiniti racionalnim, provoditi racionalizaciju 2. {{001f}}fil. svesti ili svoditi u okvire razuma …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • shematizírati — shematizíra|ti (šematizírati) (što) dv. 〈prez. shematìzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}prikazati/prikazivati, raspoređivati po shemi, svesti/svoditi što na shemu 2. {{001f}}pejor. pojednostavljivati [∼n prikaz… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sistematizírati — (koga, što) dv. 〈prez. sistematìzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 svrstati/svrstavati, srediti/sređivati ili svoditi po sistemu ili u sistem, odnosno sisteme; usustavljivati/usustaviti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”