svìrala

svìrala
svìral|a ž etnol. glazb. {{c=0}}narodni puhački instrument, šuplja cijev s rupama u kojoj struja daha proizvodi zvuk
⃞ {{001f}}{{/c}}deveta (posljednja) rupa na ∼i {{c=0}}nitko i ništa, zadnja briga; {{/c}}na vrbi ∼a, {{c=1}}v. {{ref}}vrba ⃞{{/ref}}{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • svirala — svìrala ž DEFINICIJA etnol. glazb. narodni puhaći instrument, šuplja cijev s rupama u kojoj struja daha proizvodi zvuk FRAZEOLOGIJA deveta (posljednja) rupa na svirali nitko i ništa, zadnja briga; na vrbi svirala, v. vrba ETIMOLOGIJA vidi svirati …   Hrvatski jezični portal

  • jèdīnka — ž 〈D L nci/ i, G mn jèdinākā/ ī〉 1. {{001f}}biol. zaseban, izdvojen predstavnik biljne ili životinjske vrste ili populacije 2. {{001f}}jedan čovjek prema ljudskoj vrsti ili prema ljudskoj skupini; pojedinac 3. {{001f}}glazb. jednocijevna svirala… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • jedinka — jèdīnka ž <D L nci/ i, G mn jèdinākā/ ī> DEFINICIJA 1. biol. zaseban, izdvojen predstavnik biljne ili životinjske vrste ili populacije 2. jedan čovjek prema ljudskoj vrsti ili prema ljudskoj skupini; pojedinac 3. glazb. jednocijevna svirala …   Hrvatski jezični portal

  • Dubrovački trubaduri — (Croatian for Dubrovnik Troubadours ) was a Croatian Yugoslav beat, folk and pop band from Dubrovnik formed in 1961 by Đelo Jusić, main composer, guitar and mandolin player and leader of the group. They were very popular in former Yugoslavia… …   Wikipedia

  • cùrlika — ž 〈D L ici〉 glazb. etnol. svirala od jedne cijevi; samica, {{c=1}}usp. {{ref}}zurla{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dȕda — ž 〈G mn dȗdā〉 1. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}cucla{{/ref}}, {{ref}}varalica{{/ref}} 2. {{001f}}dječja svirala od šuplje trstike 3. {{001f}}razg. slavina kroz koju istječe tekućina (iz bačve, kotla za rakiju itd.); pipa, lula …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dùduk — m 〈N mn uci〉 1. {{001f}}reg. etnol. glazb. narodni puhaći drveni instrument s udarnim jezičcem, na svirali ima rupice za prebiranje 2. {{001f}}reg. pastirska svirala (ob. od vrbine kore) [svirati u ∼] 3. {{001f}}pren. pejor. glupan, budala ⃞… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • frȕla — ž etnol. dugački instrument od drva, cijev na rupe; sviralo, svirala [pastirska ∼] ✧ {{001f}}rum …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pàstīrskī — pàstīrsk|ī prid. koji se odnosi na pastire [∼i štap; ∼i blagoslov] ∆ {{001f}}∼a iglica bot. vrsta livadnog samoniklog ljekovitog cvijeća (Geranium Robertianum) iz porodice iglića (Geraniaceae), upotrebljava se za zaustavljanje krvarenja; živa… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sirìnga — ž 〈D L i〉 1. {{001f}}glazb. pov. antički grčki puhaći instrument; svirala od jedne ili više cijevi različitih dužina; pastirska frula 2. {{001f}}arheol. u stijenu urezana galerija u egipatskim grobovima 3. {{001f}}anat. dio Eustahijeve trube, dio …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”