svézati

svézati
svézati (što, se) svrš. prez. svêžēm (se), pril. pr. -āvši (se), imp. svéži (se), prid. trp. svêzān〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(što) {{c=0}}a. {{001f}}sastaviti u čvor dva kraja (konopca, konca i sl.); vezati b. {{001f}}privezati, učiniti da se ne miče, ne rasipa itd. 2. {{001f}}{{/c}}(se) {{c=0}}a. {{001f}}samoga sebe sputati kakvom vezom b. {{001f}}{{/c}}pejor. {{c=0}}povezati se s kime c. {{001f}}ostati sastavljen nakon opasivanja (o psu i kuji){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • svezati — svézati svrš. <prez. svȇžēm, pril. pr. āvši, imp. svéži, prid. trp. svȇzān> DEFINICIJA 1. (što) a. sastaviti u čvor dva kraja (konopca, konca i sl.) b. privezati, učiniti da se ne miče, ne rasipa itd. 2. (se) a. samoga sebe sputati kakvom… …   Hrvatski jezični portal

  • zavézati — (koga, se) svrš. 〈prez. zàvēžēm (se), pril. pr. āvši (se), imp. zavéži (se), prid. trp. zàvēzan〉 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}obviti, stegnuti čim što se učvršćuje uzlom b. {{001f}}pričvrstiti što uzicom 2. {{001f}}(što) izvesti, splesti uzao;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zavezati — zavézati (se) svrš. <prez. zàvēžēm (se), pril. pr. āvši (se), imp. zavéži (se), prid. trp. zàvēzan> DEFINICIJA 1. (što) a. obviti, stegnuti čim što se učvršćuje uzlom b. pričvrstiti što uzicom 2. (što) izvesti, splesti uzao; svezati 3. (se) …   Hrvatski jezični portal

  • свясло — (перевязь снопа). Искон. Суф. производное (суф. ело, ср. масло, весло, число) от связати (< *svęzati). См. вязать. Свясло буквально «то, что связывает». Ср. вязка, повязка …   Этимологический словарь русского языка

  • kòrlatiti — (koga, što) dv. 〈prid. trp. kòrlaćen〉 1. {{001f}}vezati/svezati životinju korlatom 2. {{001f}}pren. ekspr. onemogućiti/onemogućivati ljude u slobodnom djelovanju i mišljenju; ograničavati, sapinjati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svezívati — (što, se) nesvrš. 〈prez. svèzujēm (se), pril. sad. svèzujūći (se), gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}svezati{{/ref}}, {{ref}}vezati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sàpēti — (što, se) svrš. 〈prez. sȁpnēm (se), pril. pr. ēvši (se), imp. sàpni (se), prid. rad. sȁpeo (se), prid. trp. sȁpēt〉 1. {{001f}}(što) svezati, sputati 2. {{001f}}(se) a. {{001f}}spojiti dijelove natezanjem veze (konopa i sl.) b. {{001f}}saplesti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vézati — (što, se) dv. 〈prez. vêžēm (se), pril. sad. véžūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}a. {{001f}}spojiti/spajati dva kraja (užeta i sl.) uzlom ili omčom b. {{001f}}obaviti/obavijati (uže i sl.) oko čega i pričvrstiti; svezati 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zakòrlatiti — svrš. 〈prez. īm, pril. pr. īvši, prid. trp. zakòrlaćen〉 reg. 1. {{001f}}svezati (pse), povezati, privezati (remenjem, lancima i sl.) 2. {{001f}}pren. prisiliti na poslušnost; disciplinirati, stegnuti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svezivati — svezívati (što, se) nesvrš. <prez. svèzujēm, pril. sad. svèzujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. svezati, vezati ETIMOLOGIJA vidi sveza [b] (I)[/b] …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”