svèćenstvo

svèćenstvo
svèćenstv|o sr zb. {{c=0}}od svećenik 1. {{001f}}ukupnost svećenika, svi svećenici {{/c}}[katoličko ∼o] {{c=0}}2. {{001f}}zvanje svećenika {{/c}}[u desetoj godini ∼a]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • svećenstvo — svèćenstvo sr zb. DEFINICIJA v. svećenik 1. ukupnost svećenika, svi svećenici [katoličko svećenstvo] 2. zvanje svećenika [u desetoj godini svećenstva] ETIMOLOGIJA vidi svećenik …   Hrvatski jezični portal

  • klêr — m zb. crkv. 1. {{001f}}a. {{001f}}katoličko svećenstvo, opr. puk1 (1b) b. {{001f}}pravoslavno svećenstvo; klir 2. {{001f}}razg. hijerarhijski organizirano kršćansko svećenstvo bez obzira na crkvu kojoj pripada ✧ {{001f}}lat. ← grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kler — klȇr m zb. DEFINICIJA crkv. 1. a. term. katoličko svećenstvo, opr. puk (1b) b. term. pravoslavno svećenstvo; klir 2. razg. hijerarhijski organizirano kršćansko svećenstvo bez obzira na crkvu kojoj pripada ETIMOLOGIJA lat. clerus ← grč. klȇros:… …   Hrvatski jezični portal

  • Involvement of Croatian Catholic clergy with the Ustaša regime — refers to the role of the Croatian Catholic Church in the Independent State of Croatia (NDH), founded by the Ustaše in 1941 as a Nazi puppet state. The Catholic hierarchy in Croatia never broke all of its ties with the Ustaše regime. During this… …   Wikipedia

  • duhovníštvo — sr svećenstvo …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rêd — m 〈N mn rȅdovi〉 1. {{001f}}a. {{001f}}skup onoga što dolazi jedno za drugim b. {{001f}}položaj onoga što se nalazi poredano jedno za drugim, jedno ispred drugog ili jedno pored drugog [∼ stolica u kazalištu] 2. {{001f}}{{c=1}}v.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svjètōvnī — svjètōvn|ī prid. koji pripada vanjskom svijetu; građanski, opr. crkveni ∆ {{001f}}∼o svećenstvo svećenici koji ne pripadaju crkvenim redovima, biskupijski (dijecezanski) svećenici, opr. redovnici …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • teokràcija — ž 1. {{001f}}fil. oblik državnog upravljanja zasnovan na stajalištu da je smisao cjelokupnog ljudskog rada i postojanja priprema »nebeskoga carstva« pod neposrednim nadzorom Crkve; takav državni poredak izveden je iz božanske volje 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svjetovni — svjètōvnī prid. DEFINICIJA koji pripada vanjskom svijetu; građanski, opr. crkven SINTAGMA svjetovno svećenstvo svećenici koji ne pripadaju crkvenim redovima, biskupijski (dijecezanski) svećenici, opr. redovnik ETIMOLOGIJA vidi svijet …   Hrvatski jezični portal

  • svećenik — svèćenīk m <V īče, N mn īci, zb. svèćenstvo> DEFINICIJA crkvena osoba koja je primila sakrament koji joj daje pravo da vrši obrede i obavlja crkvene službe ETIMOLOGIJA v. svet …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”