svjȅtlōst

svjȅtlōst
svjȅtlōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}fiz. {{c=0}}elektromagnetsko zračenje vidljivo okom; svjetlo 2. {{001f}}a. {{001f}}sjaj, sjajnost, bljesak b. {{001f}}osvijetljenost koja omogućava vidljivost
∆ {{001f}}{{/c}}brzina ∼i fiz. {{c=0}}brzina kojom se rasprostire svjetlost (oko 300.000.000 m/s); {{/c}}(sjeverna i južna) polarna ∼ {{c=0}}svjetlost oko polova Zemlje{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”