svjedòčiti

svjedòčiti
svjedòčiti (što) nesvrš. prez. -īm, pril. sad. -čēći, gl. im. -čēnje〉 {{c=0}}1. {{001f}}davati izjavu o nekome ili nečemu kao svjedok 2. {{001f}}potvrđivati istinitost, vjerodostojnost čega; dokazivati {{/c}}[to nam svjedoči o bezobzirnosti napadača]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • svjedočiti — svjedòčiti (što) nesvrš. <prez. īm, pril. sad. čēći, gl. im. čēnje> DEFINICIJA 1. davati izjavu o nekome ili nečemu kao svjedok 2. potvrđivati istinitost, vjerodostojnost čega; dokazivati [to nam svjedoči o bezobzirnosti napadača]… …   Hrvatski jezični portal

  • posvjedočiti — posvjedòčiti (što) svrš. <prez. posvjèdočīm, pril. pr. īvši, prid. trp. posvjèdočen> DEFINICIJA 1. izvršiti čin svjedočenja, iskazati ono što zna u svojstvu svjedoka, usp. svjedočiti 2. dati iskaz o čemu ili potvrditi iskaz koga drugoga… …   Hrvatski jezični portal

  • lȁžno — pril. na lažan način, služeći se lažima, lažući [∼ svjedočiti] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mr̀tav — mr̀t|av prid. 〈odr. mȓtvī〉 1. {{001f}}koji je prestao živjeti, u kojemu više nema bioloških procesa; umro (za čovjeka), uginuo (za životinju), uvenuo (o biljkama) 2. {{001f}}meton. u kome ili u čemu nema više karakteristične aktivnosti, lišen… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • posvjedòčiti — (što) svrš. 〈prez. posvjèdočīm, pril. pr. īvši, prid. trp. posvjèdočen〉 1. {{001f}}izvršiti čin svjedočenja, iskazati ono što se zna u svojstvu svjedoka, {{c=1}}usp. {{ref}}svjedočiti{{/ref}} 2. {{001f}}dati iskaz o čemu ili potvrditi iskaz koga… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • protest — pròtest m DEFINICIJA 1. čin protestiranja, izražavanja nezadovoljstva i neslaganja s čim; prosvjed [izraziti protest] 2. individualni ili organizirani javni skup [organizirati protest] 3. pravn. a. u građanskom pravu, isprava kojom nadležno… …   Hrvatski jezični portal

  • protestantizam — protestantìzam m <G zma> DEFINICIJA učenje, djelatnost i ukupnost zapadnih kršćanskih crkava i vjerskih zajednica oblikovanih od 16. st. sukladno idejama reformacije i odijeljenih od Rimokatoličke crkve ETIMOLOGIJA njem. Protestantismus ≃… …   Hrvatski jezični portal

  • lažno — lȁžno pril. DEFINICIJA na lažan način, lažući, služeći se lažima [lažno svjedočiti] ETIMOLOGIJA vidi lagati …   Hrvatski jezični portal

  • atest — àtest (atȅst) m <G mn àtēstā> DEFINICIJA pismena potvrda o porijeklu i kakvoći proizvoda ili robe [dobiti/imati atest]; atestat, svjedodžba ETIMOLOGIJA njem. Attest ≃ lat. attestari: svjedočiti …   Hrvatski jezični portal

  • mrtav — mr̀tav prid. <odr. mȓtvī> DEFINICIJA 1. koji je prestao živjeti, u kojemu više nema bioloških procesa; uginuo (za životinju), umro (za čovjeka), uvenuo (o biljkama) 2. meton. u kome ili u čemu nema više karakteristične aktivnosti, lišen… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”