svilènica

svilènica
svilènica ž bot. {{c=0}}cigansko perje, {{/c}}{{c=1}}usp. {{ref}}cı̏ganskī{{/ref}}{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • svilenica — svilènica ž DEFINICIJA bot. cigansko perje, v. ciganski ETIMOLOGIJA v. svila …   Hrvatski jezični portal

  • cı̏ganskī — cı̏gansk|ī prid. 1. {{001f}}koji se odnosi na Cigane [∼a čerga; ∼a muzika] 2. {{001f}}pejor. a. {{001f}}koji je nestalna prebivališta; skitalački [∼a narav] b. {{001f}}koji je sklon sitnim prevarama [∼a posla] ∆ {{001f}}∼o perje bot. biljka… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lùštrika — ž 〈G mn l‹štrīkā〉 bot. biljka (Periploca graeca) iz porodice svilenica (Asclepiadaceae), uzgaja se kao ukrasna penjačica …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • luštrika — lùštrika ž <G mn lȕštrīkā> DEFINICIJA bot. biljka (Periploca graeca) iz porodice svilenica (Asclepiadaceae), uzgaja se kao ukrasna penjačica ETIMOLOGIJA ≃ v. luštrati …   Hrvatski jezični portal

  • marzdenija — màrzdēnija ž DEFINICIJA bot. biljni rod povijuša (Marsdenia) iz porodice svilenica (Asclepiadaceae), one toplih krajeva Ekvadora i Perua služe za dobivanje vlakna, a azijska (M. tinctoria) za dobivanje indiga ETIMOLOGIJA nlat. marsdenia, prema… …   Hrvatski jezični portal

  • ciganski — cȉganskī prid. DEFINICIJA 1. koji se odnosi na Cigane (Rome) [ciganska čerga; ciganska muzika] 2. pejor. a. koji je nestalna prebivališta [ciganska narav]; skitalački b. koji je sklon sitnim prevarama [ciganska posla] SINTAGMA cigansko perje bot …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”