sveùkupnōst

sveùkupnōst
sveùkupnōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉 {{c=0}}cjelina svih bića i svih pojava{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • sveukupnost — sveùkupnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA cjelina svih bića i svih pojava ETIMOLOGIJA vidi sveukupan …   Hrvatski jezični portal

  • etiològija — ž 1. {{001f}}a. {{001f}}znanost koja razmatra sveukupnost uzroka nekoj pojavi b. {{001f}}psih. u užem smislu, kod ljudi, navođenje nekog ranijeg događaja kao razlog nekog stanja ili doživljaja 2. {{001f}}med. dio medicine koji se bavi… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • knjı̏žēvnōst — (knjižévnōst) ž 1. {{001f}}duhovno stvaranje pomoću riječi, tekst kao umjetničko djelo, umjetnost riječi; literatura 2. {{001f}}sveukupnost pisanih djela, spomenika jednog kulturnog kruga [hrvatska ∼] ∆ {{001f}}lijepa ∼, {{c=1}}v.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • metabolìzam — m 〈G zma, N mn zmi〉 1. {{001f}}biol. sveukupnost kemijskih i fizikalnih procesa koji su uključeni u održavanje života 2. {{001f}}fiziol. proces izmjene tvari u organizmu, sastoji se od anabolizma i katabolizma; mijena tvari [bazalni ∼] ∆… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nȁcionālnī — nȁcionāln|ī prid. koji pripada naciji, koji se odnosi na naciju ∆ {{001f}}∼a knjižnica knjižnica u kojoj se prikupljaju i čuvaju primjerci svih važnih tiskovina objavljenih u nekoj državi; ∼a reprezentacija sport izabrana sportska ekipa… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • násljēđe — (náslijēđe) sr 1. {{001f}}kulturna dobra i kvalitete života koje su ostavili prethodnici, preci ili prijašnja razdoblja i vremena, {{c=1}}usp. {{ref}}baština{{/ref}} 2. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}nasljedstvo{{/ref}} 3. {{001f}}biol. sveukupnost… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • plȁnetāran — plȁnetār|an prid. 〈odr. rnī〉 1. {{001f}}koji se odnosi na planet Zemlju [nogomet je ∼na opsesija]; zemaljski, svjetovni 2. {{001f}}pren. koji luta, putuje; nestalan ∆ {{001f}}∼na cirkulacija geogr. sveukupnost strujanja u atmosferi koja… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • reformácījskī — reformácījsk|ī prid. koji se odnosi na reformaciju ∆ {{001f}}∼a književnost pov. sveukupnost književnih ostvarenja u duhu protestantskih ideja (djela, kritike i dr.) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • totalìtēt — m 〈G totalitéta〉 1. {{001f}}stanje ili svojstvo onoga koji je totalan; sveukupnost [∼ društvenog života; spoznati ∼ društvenih odnosa] 2. {{001f}}konačni zbroj, ukupna suma (ob. metaforički, u smislu rezultata nekog posla, zbivanja i sl.) 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zȃštita — zȃštit|a ž sredstvo ili način zaklanjanja od neugodnosti, teškoća ili opasnosti ∆ {{001f}}∼a bilja grana poljoprivrede i šumarstva koja se bavi suzbijanjem i zaštitom od štetnika, bolesti i korova; ∼a na radu skup mjera (tehničkih, edukativnih,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”