svȁkodnēvan

svȁkodnēvan
svȁkodnēv|an prid. odr. -vnī〉 {{c=0}}1. {{001f}}koji se odnosi na svaki dan {{/c}}[∼ni odlazak na posao]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}svakidašnji, svagdanji 2. {{001f}}koji služi za svaki dan {{/c}}[∼no odijelo]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}običan{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”