bljèštac

bljèštac
bljèštac m 〈G blještàca, G mn bljȅštācā〉 bot. {{c=0}}močvarna trava (Typhoides arundinacea) iz porodice trava (Gramineae); vezica{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • blještac — bljèštac m <G blještàca, G mn bljȅštācā> DEFINICIJA bot. močvarna trava (Typhoides arundinacea) iz porodice trava (Gramineae); vezica ETIMOLOGIJA v. blijesak …   Hrvatski jezični portal

  • vȅzica — vȅzic|a1 ž 1. {{001f}}dem. od veza 2. {{001f}}〈ob. mn〉 vrpca za vezanje cipela; žniranac, špigeta, pertla 3. {{001f}}razg. veza u poslovima itd. koja dobro uspijeva [veze i ∼e ljudi se snalaze služeći se svakakvim vezama, uslugama i… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vezica — vȅzica2 ž DEFINICIJA bot., v. blještac …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”