sȕznī

sȕznī
sȕzn|ī prid. {{c=0}}koji sadrži suze {{/c}}[∼a vrećica; ∼e oči]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • žnı̏ranac — m 〈G ānca, N mn ānci〉 reg., {{c=1}}v. {{ref}}vȅzica1{{/ref}} ⃞ {{001f}}na žnirance na vezivanje (cipele) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • ZNI — Zinc Iodide (Academic & Science » Chemistry) * Zero Noise Interconnect (Academic & Science » Electronics) * Zeus Networks, Incorporated (Business » Firms) …   Abbreviations dictionary

 • ZNI — abbr. Zuid Nederlands Installatiebedrijf …   Dictionary of abbreviations

 • knjı̏žnī — prid. 1. {{001f}}koji pripada knjizi kao predmetu, koji se odnosi na knjige [∼ crv crv koji nagriza i izjeda papir] 2. {{001f}}koji se odnosi na knjigu, koji se sastoji od knjiga [∼ fond ukupna količina knjiga na nekom mjestu] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • lȍžnī — prid., {{c=1}}v. {{ref}}loživ{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • mrȅžnī — prid. koji pripada, koji je svojstven mreži, koji je dio mreže, koji čini mrežu [∼ projekt projekt koji nastaje u mreži organizacija i baza podataka] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • nȍžnī — prid. 1. {{001f}}koji se odnosi na nogu [∼ prst] 2. {{001f}}koji se obavlja nogom (noga je u jeziku konačni anatomski dio za takve opise; ne postoji »stopalni pogon«, »tabanski pogon«, »koljenski pogon« i sl.) [∼ pogon] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • škȑžnī — prid. koji se odnosi na škrge …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • jȕžnī — jȕžn|ī prid. 〈komp. jùžnijī〉 koji se odnosi na jug, na jugu od čega ili prema čemu, opr. sjeverni ∆ {{001f}}∼a mora J dio Tihog oceana, polinezijske vode; ∼i vjetar vjetar koji puše s juga; Južni križ astron. zviježđe u blizini J nebeskog pola;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • kȍžnī — kȍžn|ī prid. 1. {{001f}}koji je od kože [∼i pojas; ∼e čizme; ∼a torba] 2. {{001f}}a. {{001f}}koji se odnosi na kožu [∼a galanterija] b. {{001f}}koji je na koži, koji pripada koži [∼a bolest] ∆ {{001f}}∼e bolesti pat. bolesti koje se očituju… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • plȕžnī — plȕžn|ī prid. 1. {{001f}}koji pripada, koji ide uz plug [∼i dio dio pluga; (∼o crtalo, ∼i lemeš)] 2. {{001f}}koji je od pluga [∼i trag trag pluga] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”