sȕpstancijālan

sȕpstancijālan
sȕpstancijāl|an prid. odr. -lnī〉 {{c=0}}1. {{001f}}koji ima supstanciju, koji se odnosi na supstanciju; materijalan 2. {{001f}}koji nije plod mašte, koji postoji; realan, stvaran 3. {{001f}}koji ima snagu, količinu i sl. {{/c}}[∼na poruka teksta]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}važan, vrijedan
∆ {{001f}}{{/c}}∼na forma fil. {{c=0}}konstitutivni element supstancije{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”