sustégnuti

sustégnuti
sustégnuti (koga, što, se) svrš. prez. sùstēgnēm (se), pril. pr. -ūvši (se), prid. trp. sùstēgnūt〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(koga, što) {{c=0}}stežući, potiskujući, prigušujući zaustaviti; zauzdati, suspregnuti 2. {{001f}}{{/c}}(se) {{c=0}}svladati se, suzdržati se{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • sustegnuti — sustégnuti svrš. <prez. sùstēgnēm, pril. pr. ūvši, prid. trp. sùstēgnūt> DEFINICIJA 1. (koga, što) stežući, potiskujući, prigušujući zaustaviti; zauzdati, suspregnuti 2. (se) svladati se, suzdržati se ETIMOLOGIJA su + v. stegnuti …   Hrvatski jezični portal

  • sustezati — sustézati nesvrš. <prez. sùstēžēm, pril. sad. sustéžūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. sustegnuti ETIMOLOGIJA vidi sustegnuti …   Hrvatski jezični portal

  • sustézati — nesvrš. 〈prez. sùstēžēm, pril. sad. sustéžūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}sustegnuti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sustezljiv — sustèzljiv (Ø) prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji se susteže od čega, vrlo obziran, stidljiv, rezerviran, oprezan ETIMOLOGIJA vidi sustegnuti …   Hrvatski jezični portal

  • sustezljivost — sustèzljivōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga koji je sustezljiv; obzirnost, rezerviranost ETIMOLOGIJA vidi sustegnuti …   Hrvatski jezični portal

  • apcigati — àpcigati (što) dv. <prez. ām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA reg. 1. odbiti/odbijati, sustegnuti/sustezati (od plaće, nadnice i sl.) 2. tisk. zast. u olovnoj tehnici otisnuti slog za korekturu ETIMOLOGIJA njem.… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”