supòtpis

supòtpis
supòtpis m pravn. {{c=0}}1. {{001f}}potpis kojim predsjednik vlade ili ministar preuzima odgovornost za akt državnoga poglavara; kontrasignatúra 2. {{001f}}{{/c}}admin. {{c=0}}potpis nižega reda na službeni akt koji potpisuje ovlaštena osoba{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • supotpis — supòtpis m DEFINICIJA pravn. 1. potpis kojim predsjednik vlade ili ministar preuzima odgovornost za akt državnoga poglavara; kontrasignatúra 2. admin. potpis nižega reda na službeni akt koji potpisuje ovlaštena osoba ETIMOLOGIJA vidi supotpisati …   Hrvatski jezični portal

  • kontrasignatura — kontrasignatúra ž DEFINICIJA v. supotpis ETIMOLOGIJA vidi kontrasignacija …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”