suprematìzam

suprematìzam
suprematìzam m 〈G -zma〉 pov. umj. {{c=0}}pravac u likovnoj umjetnosti nastao 1913 (osnivač K. S. Maljevič); teži za svođenjem stvarnosti na osnovne geometrijske oblike i apsolutni sklad linija, oblika i boja, supremaciju čistog senzibiliteta; označava početak geometrijske apstrakcije
{{/c}}✧ {{001f}}rus., fr.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • suprematizam — suprematìzam m <G zma> DEFINICIJA pov. umj. pravac u likovnoj umjetnosti nastao 1913 (osnivač K. S. Maljevič); teži za svođenjem stvarnosti na osnovne geometrijske oblike i apsolutni sklad linija, oblika i boja, supremaciju čistog… …   Hrvatski jezični portal

  • suprematistički — suprematìstičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na suprematiste i suprematizam ETIMOLOGIJA vidi suprematizam …   Hrvatski jezični portal

  • suprematìstičkī — prid. koji se odnosi na suprematiste i suprematizam …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • suprematistički — suprematìstički pril. DEFINICIJA kao suprematist, na način suprematista ETIMOLOGIJA vidi suprematizam …   Hrvatski jezični portal

  • suprematistkinja — supremàtistkinja (supremàtistica) ž DEFINICIJA v. suprematist ETIMOLOGIJA vidi suprematizam …   Hrvatski jezični portal

  • suprematist — supremàtist (suprematȉst) m DEFINICIJA pristalica ideja suprematizma, onaj koji širi ideje suprematizma ETIMOLOGIJA vidi suprematizam …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”