supotpísati

supotpísati
supotpísati (što) svrš. prez. supòtpīšēm, pril. pr. -āvši, prid. trp. supòtpīsān〉 admin. {{c=0}}potpisati službeni akt, dokument, dopis itd. zajedno s kim drugim, potpisati kao jedan od najmanje dvojice potpisnika{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • supotpisati — supotpísati (što) svrš. <prez. supòtpīšēm, pril. pr. āvši, prid. trp. supòtpīsān> DEFINICIJA admin. potpisati službeni akt, dokument, dopis itd. zajedno s kim drugim, potpisati kao jedan od najmanje dvojice potpisnika ETIMOLOGIJA su + v.… …   Hrvatski jezični portal

  • supotpisivati — supotpisívati (što) nesvrš. <prez. supotpìsujēm, pril. sad. supotpìsujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. supotpisati ETIMOLOGIJA vidi supotpisati …   Hrvatski jezični portal

  • supotpisívati — (što) nesvrš. 〈prez. supotpìsujēm, pril. sad. supotpìsujūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}supotpisati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • supotpis — supòtpis m DEFINICIJA pravn. 1. potpis kojim predsjednik vlade ili ministar preuzima odgovornost za akt državnoga poglavara; kontrasignatúra 2. admin. potpis nižega reda na službeni akt koji potpisuje ovlaštena osoba ETIMOLOGIJA vidi supotpisati …   Hrvatski jezični portal

  • supotpisnica — supòtpisnica ž DEFINICIJA v. supotpisnik ETIMOLOGIJA vidi supotpisati …   Hrvatski jezični portal

  • supotpisnik — supòtpisnīk m <V īče, N mn īci> DEFINICIJA onaj koji s kim potpisuje što ETIMOLOGIJA vidi supotpisati …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”