sukrívnja

sukrívnja
sukrívnja ž 〈G mn -ā/-ī〉 {{c=0}}osjećaj krivnje koji se dijeli s kim drugim, suodgovornost, zajednička odgovornost koja se doživljava kao krivnja{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • sukrivnja — sukrívnja ž <G mn ā/ ī> DEFINICIJA osjećaj krivnje koji se dijeli s kim drugim, suodgovornost, zajednička odgovornost koja se doživljava kao krivnja ETIMOLOGIJA su + v. kriv, krivnja …   Hrvatski jezični portal

  • sukrivac — sùkrivac m <G īvca, N mn īvci, G sùkrivācā> DEFINICIJA onaj koji zajedno s drugim ili drugima snosi krivicu za što ETIMOLOGIJA vidi sukrivnja …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”