sublimácija

sublimácija
sublimácija ž {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}fiz. kem. {{c=0}}proces u kojem plinovita tvar prelazi izravno u krutu tvar (i obratno) bez tekuće međufaze 2. {{001f}}{{/c}}psih. {{c=0}}nesvjesni obrambeni mehanizam mijenjanja instinktivnih i primarnih nagona koji su svijesti neprihvatljivi, u aktivnosti koje su osobi i društvu prihvatljive (npr. usmjeravanje seksualnih frustracija ili poriva agresivnosti na bavljenje drugim aktivnostima, npr. sportom){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • sublimacija — sublimãcija dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • sublimacija — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. sublimation vok. Sublimation, f; Sublimieren, n rus. сублимация, f pranc. sublimation, f …   Fizikos terminų žodynas

  • sublimacija — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Kietojo kūno garavimas, pirmos rūšies fazinis virsmas, kai sugeriama šiluma. Kinetinė sublimacijos charakteristika yra sublimacijos sparta – medžiagos kiekis, sublimavęsis per laiko vienetą.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • sublimacija — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Vandens garų perėjimas iš dujinės būsenos į kietąją, aplenkiant skystąją fazę, pvz., ledo kristalų susidarymas atmosferoje ir jų nusėdimas ant žemės paviršiaus (šarma). atitikmenys: angl.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • sublimacija — statusas T sritis Energetika apibrėžtis Kietojo kūno garavimas, pirmos rūšies fazinis virsmas, kai sugeriama šiluma. Kinetinė sublimacijos charakteristika yra sublimacijos sparta – medžiagos kiekis, sublimavęsis per laiko vienetą. atitikmenys:… …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • sublimácija — e ž (á) 1. knjiž. sprememba, preusmeritev kakih nagnjenj, teženj na višjo, navadno pozitivnejšo stopnjo: njegova poezija je sublimacija osebnih težav in doživetij; vsakdanje stvari dobivajo najrazličnejše sublimacije in simbolične pomene 2. fiz …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • sublimacija — sublimãcija sf. (1) TrpŽ; PolŽ51 chem. kaitinamos kietosios medžiagos virtimas dujomis, garavimas, aplenkus skysčio stadiją: Metalų sublimacijos šiluma yra gana tiksliai žinoma rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ledo sublimacija — statusas T sritis Energetika apibrėžtis Drėgmės išgaravimas iš sušaldytos medžiagos paviršinių sluoksnių, esant skirtingiems slėgiams virš medžiagos paviršiaus ir oro aplinkoje. atitikmenys: angl. ice sublimation vok. Eissublimation, f rus.… …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • Sublimation — sublimacija statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. sublimation vok. Sublimation, f; Sublimieren, n rus. сублимация, f pranc. sublimation, f …   Fizikos terminų žodynas

  • Sublimieren — sublimacija statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. sublimation vok. Sublimation, f; Sublimieren, n rus. сублимация, f pranc. sublimation, f …   Fizikos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”