subjektívnōst

subjektívnōst
subjektívnōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉 {{c=0}}1. {{001f}}osobina onoga koji je subjektivan, svojstvo onoga što je subjektivno; pristranost, osobnost, subjektivitet, {{/c}}opr. objektivnost {{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}pristranost, neobjektivnost{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • subjektívnost — i ž (ȋ) 1. lastnost, značilnost subjektivnega človeka: subjektivnost pri ocenjevanju / literarna, umetniška subjektivnost; subjektivnost v občutkih, zaznavah / v romanu izstopa pisateljeva subjektivnost 2. filoz. kar je, obstaja odvisno od… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Zoran Đinđić — The title of this article contains the following characters: đ and ć. Where they are unavailable or not desired, the name may be represented as Zoran Djindjic. Zoran Đinđić Зоран Ђинђић 6th Prime Minister of Serbia …   Wikipedia

  • subjektivìtēt — m 〈G subjektivitéta〉 1. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}subjektivnost{{/ref}} 2. {{001f}}fil. ono što pripada subjektu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • romanticízem — zma m (ȋ) knjiž. 1. odnos do sveta, v katerem prevladujejo čustva, domišljija, nestvarnost; romantizem: omenjenima literarnima smerema je skupen romanticizem 2. evropska umetnostna smer v prvi polovici 19. stoletja, ki poudarja zlasti… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • romántika — e ž (á) 1. evropska umetnostna smer v prvi polovici 19. stoletja, ki poudarja zlasti subjektivnost, čustva, domišljijo: proučevati romantiko pri posameznih narodih; romantika v glasbi, literaturi; predstavniki romantike / češka, nemška romantika; …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • romantízem — zma m (ȋ) 1. odnos do sveta, v katerem prevladujejo čustva, domišljija, nestvarnost: očitati komu romantizem; ti dogodki so omajali njegov romantizem 2. knjiž. evropska umetnostna smer v prvi polovici 19. stoletja, ki poudarja zlasti… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • subjektivitéta — e ž (ẹ̑) filoz. kar je, obstaja odvisno od človekove zavesti, mišljenja; subjektivnost: objektivitete in subjektivitete / subjektiviteta simbolov …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • subjéktnost — i ž (ẹ̑) knjiž., redko subjektivnost: subjektnost mnenja …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • substanciálen — lna o prid. (ȃ) nanašajoč se na substanco: nima nobene substancialne osnove za to trditev / razumeti besedo v substancialnem in ne samo v slučajnem, stranskem pomenu; substancialne prvine naroda; sam.: subjektivnost je za romantiko nekaj… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”