bijês

bijês
bijês m 〈N mn bjȅsovi/-i ekspr. {{c=0}}1. {{001f}}gnjev, jarost, srdžba {{/c}}[provala/nastup ∼a; do ∼a!, ekspr. do vraga!{{c=0}};{{/c}} iskaliti ∼ (na kome) na kome (ob. nedužnom) istresti sve što koga muči] {{c=0}}2. {{001f}}pretjerano izražavanje prohtjeva (npr. za raskoš i sl.); obijest 3. {{001f}}{{/c}}pat. zast. {{c=0}}jedan oblik naglog duševnog oboljenja 4. {{001f}}{{/c}}mit. {{c=0}}u slavenskoj mitologiji zao duh
⃞ {{001f}}{{/c}}puca od ∼a {{c=0}}1. {{001f}}gnjevan je (obično od zavisti) 2. {{001f}}razmeće se, bahat je, neumjeren{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • bijes — bijȇs m <N mn bjȅsovi/ i ekspr.> DEFINICIJA 1. gnjev, jarost, srdžba [provala/nastup bijesa; do bijesa!, ekspr. do vraga!; iskaliti bijes (na kome) na kome (ob. nedužnom) istresti sve što koga muči] 2. pretjerano izražavanje prohtjeva (npr …   Hrvatski jezični portal

  • bijésan — bijés|an prid. 〈odr. bijêsnī〉 1. {{001f}}zaražen bolešću bjesnila [∼an pas] 2. {{001f}}koji je pun bijesa [∼an kao ris vrlo bijesan], {{c=1}}usp. {{ref}}bijes (1,2){{/ref}} 3. {{001f}}a. {{001f}}žestok, strastan, pomaman (o osobama) [(raditi) kao …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bijesan — bijésan prid. <odr. bijȇsnī> DEFINICIJA 1. zaražen bolešću bjesnila [bijesan pas] 2. koji je pun bijesa [bijesan kao ris vrlo bijesan], usp. bijes (1,2) 3. a. koji je žestok, strastan, pomaman (o osobama) [ (raditi) kao bijesan raditi s… …   Hrvatski jezični portal

  • razbjesniti — razbjèsniti (se, koga, što) svrš. <prez. ràzbjesnīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ràzbješnjen> DEFINICIJA izazvati bijes, učiniti bijesnim; ražestiti ETIMOLOGIJA raz + v. bijes …   Hrvatski jezični portal

  • manija — mànija ž DEFINICIJA 1. pat. endogena psihoza, karakteristične smetnje mišljenja (bijeg ideja), afekata i motorike (psihomotorna hiperaktivnost); bijes, ludilo, mahnitost 2. razg. pretjerano izražena sklonost prema čemu [manija urednosti] 3. fil.… …   Hrvatski jezični portal

  • demfati — dȅmfati (koga, što) nesvrš. <prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA reg. prigušivati, ublažavati srdžbu, smirivati koga da ne prasne u bijes, smirivati bijes (u koga) ETIMOLOGIJA vidi demfer …   Hrvatski jezični portal

  • furija — fȗrija ž DEFINICIJA 1. (Furije) mit. starorimske božice osvete, starogrčke Erinije 2. pren. a. zla, svadljiva ženska osoba b. jarost, bijes, pomama, mahnitost [uhvatila ga furija] ETIMOLOGIJA lat. Furia: bijes …   Hrvatski jezični portal

  • furor — fȗror m DEFINICIJA bijes, razjarenost, žestina, zanos, obijest, velika lakomislenost [činiti furore 1. odavati se velikom veselju 2. bacati se u velike troškove] SINTAGMA furor poeticus (izg. fȗror poétikus) pjesnički zanos, žar, žestina; furor… …   Hrvatski jezični portal

  • Ять в дореволюционной русской орфографии — Правила употребления буквы Ѣ на конец XIX начало XX века Содержание 1 Ѣ в окончаниях, суффиксах и на конце служебных слов 1.1 Ѣ на м …   Википедия

  • Ять в дореформенной русской орфографии — Правила употребления буквы Ѣ на конец XIX начало XX века Содержание 1 ѣ в окончаниях, суффиксах и на конце служебных слов …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”