bijésan

bijésan
bijés|an prid. odr. bijêsnī〉 {{c=0}}1. {{001f}}zaražen bolešću bjesnila {{/c}}[∼an pas] {{c=0}}2. {{001f}}koji je pun bijesa {{/c}}[∼an kao ris vrlo bijesan], {{c=1}}usp. {{ref}}bijes (1,2){{/ref}} {{/c}}{{c=0}}3. {{001f}}a. {{001f}}žestok, strastan, pomaman (o osobama) {{/c}}[(raditi) kao ∼an raditi s najvećom voljom i ulaganjem energije] {{c=0}}b. {{001f}}{{/c}}jez. knjiž. {{c=0}}koji se očituje u velikoj snazi, razornoj moći (o prirodnim pojavama) {{/c}}[∼ni valovi] {{c=0}}4. {{001f}}{{/c}}(na koga, na što) {{c=0}}vrlo ljut na koga ili na što{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • bijesan — bijésan prid. <odr. bijȇsnī> DEFINICIJA 1. zaražen bolešću bjesnila [bijesan pas] 2. koji je pun bijesa [bijesan kao ris vrlo bijesan], usp. bijes (1,2) 3. a. koji je žestok, strastan, pomaman (o osobama) [ (raditi) kao bijesan raditi s… …   Hrvatski jezični portal

  • rı̏s — m 〈N mn ovi〉 zool. sisavac (Lynx lynx) iz porodice mačaka, živi u Europi i Sjevernoj Americi [bijesan kao ∼ vrlo bijesan, lud od bijesa] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ris — rȉs m <N mn ovi> DEFINICIJA zool. sisavac (Lynx lynx) iz porodice mačaka, živi u Europi i Sjevernoj Americi [bijesan kao ris vrlo bijesan, lud od bijesa] ETIMOLOGIJA prasl. *rysь (rus. rys , polj. ryś) ← *ryds ≃ v. riđ …   Hrvatski jezični portal

  • bijêsno — pril. s bijesom, pun bijesa, kao bijesan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bjȅsomučan — (bjesòmučan) prid. 〈odr. čnī〉 do najveće mjere žestok, kao bijesan (o raznim oblicima ponašanja, dokazivanja, izražavanja i nametanja mišljenja, nastojanja na čemu i sl.); sumanut, mahnit …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bjèsnjeti — nesvrš. 〈prez. nīm, pril. sad. nēći, gl. im. šnjēnje〉 1. {{001f}}(∅, na koga) vladati se kao bijesan 2. {{001f}}(∅) biti u punom jeku, u stanju najveće razmahanosti (o epidemijama, ratovima, krizama i sl.); bjesniti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • fȕriōzan — prid. 〈odr. znī〉 koji je kao furija [∼ ritam plesa; ∼ karakter]; bijesan, pomaman, divlji, silovit …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • goròpadan — prid. 〈odr. dnī〉 naprasit, bijesan, neobuzdan, nasilan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • goròpadno — pril. na goropadan način; na bijesan, neobuzdan, nasilan način [nastupili su ∼]; goropadnički, bijesno, naprasito …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • jadnòvit — prid. 〈odr. ī〉 knjiš. 1. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}jadan (1){{/ref}} 2. {{001f}}ekspr. arh. koji je nemilosrdan, bijesan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”