satìričkī

satìričkī
satìričkī prid. {{c=0}}koji se odnosi na satiru {{/c}}[∼ stil]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}satirski{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • satirički — satìričkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na satiru [satirički stil]; satirski ETIMOLOGIJA vidi satira …   Hrvatski jezični portal

  • satìrički — pril. kao u satiri, na način satire …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • satirički — satìrički pril. DEFINICIJA kao u satiri, na način satire ETIMOLOGIJA vidi satira …   Hrvatski jezični portal

  • kȅrempūh — (kerempȕh) m 〈N mn i/ usi〉 1. {{001f}}reg. zast. trbuh, drob (kao mesarski izraz) 2. {{001f}}(Kerempuh) a. {{001f}}narodni lik iz književnosti, Petrica Kerempuh b. {{001f}}humorističko satirički tjednik u Zagrebu 1945–1958. c. {{001f}}satiričko… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sàtīrskī — sàtīrsk|ī1 prid. koji se odnosi na satire ∆ {{001f}}∼a igra knjiž. grčko scensko djelo šaljivog mitskog sadržaja; kor čine satiri sàtīrskī2 prid., {{c=1}}v. {{ref}}satìričkī{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • utòpija — ž 1. {{001f}}fil. idealna zamišljena zemlja ili zajednica u kojoj vladaju savršeni društveni odnosi, blagostanje i sreća (Th. More, T. Campanella, F. Bacon, F. Petrić); rjeđe, u literaturi ironično ili satirički tretirana (J. Swift, G. Orwell) 2 …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • satirski — sàtīrskī2 prid. DEFINICIJA v. satirički ETIMOLOGIJA vidi satira …   Hrvatski jezični portal

  • Roth — Roth2 (izg. rȏth), Philip (1933) DEFINICIJA američki pripovjedač i romanopisac; u početku zaokupljen temama židovskih obitelji u američkom urbanom društvu, zatim sve više općedruštvenim i seksualnim temama prema kojima se odnosi s humorom i… …   Hrvatski jezični portal

  • Regnier — Régnier (izg. ren jȇ), Mathurin (1573 1613) DEFINICIJA francuski satirički pjesnik; u aleksandrinskim kupletima strastveno i relistički piše o tipičnim likovima svog doba (Macettesatira o Hipokritu poslužila je Molièreu za Tartuffea) …   Hrvatski jezični portal

  • kerempuh — kȅrempūh (kerempȕh) m <N mn i/ usi> DEFINICIJA 1. reg. zast. trbuh, drob (kao mesarski izraz) 2. (Kerempuh) a. narodni lik iz književnosti, Petrica Kerempuh b. humorističko satirički tjednik u Zagrebu 1945 1958. c. satiričko kazalište u… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”