beskrálješnjāci

beskrálješnjāci
beskrálješnjāci {{c=0}}({{/c}}beskrálježnjāci razg.{{c=0}}){{/c}} m mn 〈N beskrálješnjak〉 zool. {{c=0}}životinje koje nemaju kralješnicu (Avertebrata); beskičmenjaci{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • beskralješnjaci — beskrálješnjāci (beskrálježnjāci razg.) m mn <N beskrálješnjak> DEFINICIJA zool. životinje koje nemaju kralješnicu (Avertebrata); beskičmenjaci ETIMOLOGIJA bez + v. kralješnica …   Hrvatski jezični portal

  • beskičmènjāk — m 〈G beskičmenjáka, N mn beskičmenjáci〉 1. {{001f}}〈mn〉 zool. razg., {{c=1}}v. {{ref}}beskralješnjaci{{/ref}} 2. {{001f}}pejor. onaj koji nema kičmu, koji je beskarakteran; beznačajnik, gmizavac, onaj koji nema ponosa, poltron, slabić …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • beskolùtićāvci — m mn 〈N beskolùtićavac, G āvca〉 zool. beskralješnjaci nekolutićava tijela (Ameria), dvostrane simetrije i izražene cefalizacije (koljena: plošnjaci, žarnjaci, rebraši, oblenjaci, vrpčari i mekušci) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bodljári — m mn 〈N bòdljār, G bodljára〉 zool. koljeno morskih životinja (Echinodermata) sa skeletom od vapnenih ljusaka i s pokretnim bodljama (razredi: stapčari, zvjezdače, zmijače, ježinci, trpovi); morski beskralješnjaci, bodljokošci, bodljaši,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kúkac — m 〈G kúkca, V kȗkče, N mn kúkci, G kȗkācā〉 1. {{001f}}zool. jedinka iz skupine malih životinja člankastih nogu, bez kralješnice (npr. muha, mrav, pčela itd.); insekt, baja 2. {{001f}}〈mn〉 razred člankonožaca (Insectes, Hexapoda), jedini… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pamekúšci — m mn 〈N pamekúšac〉 zool. beskralješnjaci (Molluscoidae) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • protostómi — m mn 〈N protòstōm〉 zool. skupina životinja (Protostomia), usta im se razvijaju na mjestu prausta (svi beskralješnjaci osim dijela malokolutićavaca: plošnjaci, kolutićavci, člankonošci, mekušci, prvousti), opr. deuterostomi ✧ {{001f}}grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • člankonóšci — m mn 〈N člankonóžac, G šca, G mn člankònōžācā〉 zool. bilateralno simetrično građeni beskralješnjaci (Arthropoda), najbrojnija skupina životinja (rakovi i kukci); zglavkari …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • silur — sìlūr m <G silúra> DEFINICIJA geol. u razvoju Zemlje starija formacija paleozoika; prevladavaju morski beskralješnjaci, javljaju se prve ribe, a na kopnu prve biljke ETIMOLOGIJA prema imenu Silures: Siluri, keltsko pleme u Walesu u doba… …   Hrvatski jezični portal

  • bodljari — bodljári m mn <N bòdljār, G bodljára> DEFINICIJA zool. koljeno morskih životinja (Echinodermata) sa skeletom od vapnenih ljusaka i s pokretnim bodljama (razredi: stapčari, zvjezdače, zmijače, ježinci, trpovi); morski beskralješnjaci,… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”