pòtvrdan

pòtvrdan
pòtvrd|an prid. odr. -dnī〉 {{c=0}}koji potvrđuje što, koji izražava suglasnost, odobravanje {{/c}}[∼an odgovor], opr. niječan
{{c=0}}∆ {{001f}}{{/c}}∼na rečenica gram. {{c=0}}rečenica koja izriče tvrdnju, ono što jest, što je bilo; {{/c}}∼ni sudovi log. {{c=0}}sudovi koji sadrže potvrdu čega, {{/c}}opr. odrični (odrečni)

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • potvrdan — pòtvrdan prid. <odr. dnī> DEFINICIJA koji potvrđuje što, koji izražava suglasnost, odobravanje [potvrdan odgovor], opr. niječan SINTAGMA potvrdna rečenica gram. rečenica koja izriče tvrdnju, ono što jest, što je bilo; potvrdni sudovi log.… …   Hrvatski jezični portal

  • afirmativan — ȁfirmatīvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA koji je potvrdan, koji se odnosi na afirmaciju, koji potvrđuje da je što istina SINTAGMA afirmativan sud u logici, potvrdan, jestan sud; afirmativna akcija (engl. affirmative action, izg. èfirmativ… …   Hrvatski jezični portal

  • jȅstan — prid. 〈odr. snī〉 koji je potvrdan [jesni veznici; jesne rečenice]; afirmativan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • katafàtičan — prid. 〈odr. čnī〉 koji je upravljen pozitivnim emocijama na što ili prema čemu; pozitivan, potvrdan, naklonjen čemu ✧ {{001f}}grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • li — enkl. čest. koja izriče: 1. {{001f}}a. {{001f}}pitanje uz prezent gl. biti i gl. htjeti [jesam ∼ (nisam ∼), hoćete ∼] b. {{001f}}pitanje u zavisnoj rečenici uz da [nije znao da ∼ će doći = hoće ∼ doći] 2. {{001f}}namjeru ili pogodbu [ne bi ∼;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȍzitīvan — pȍzitīv|an prid. 〈odr. vnī〉 1. {{001f}}koji je potvrdan; afirmativan 2. {{001f}}a. {{001f}}koji se temelji na iskustvu; realan b. {{001f}}koji se služi objektivnim metodama (mjerenjem, provjeravanjem i sl.) 3. {{001f}}razg. koji je poželjan [∼an …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pòtvrdno — pril. na potvrdan način, afirmativno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • li — DEFINICIJA enkl. čest. koja izriče 1. a. pitanje uz prezent gl. biti i gl. htjeti [jesam li (nisam li); hoćete li] b. pitanje u zavisnoj rečenici uz da [nije znao da li će doći = hoće li doći] 2. namjeru ili pogodbu [ne bi li; pokuša li (tko)] 3 …   Hrvatski jezični portal

  • katafatičan — katafàtičan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA koji je upravljen pozitivnim emocijama na što ili prema čemu, koji je naklonjen čemu; potvrdan, pozitivan SINTAGMA katafatično bogoslovlje kršć. davanje potvrdnih iskaza o Bogu, Bog je vrhovno dobro,… …   Hrvatski jezični portal

  • potvrdno — pòtvrdno pril. DEFINICIJA na potvrdan način, afirmativno ETIMOLOGIJA vidi potvrditi …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”