ȁsocijatīvan

ȁsocijatīvan
ȁsocijatīv|an prid. odr. -vnī〉 {{c=0}}1. {{001f}}koji ima asocijacije (1), koji lako asocira {{/c}}[∼na ličnost] {{c=0}}2. {{001f}}koji obiluje asocijacijama, koji se sastoji od asocijacija {{/c}}[∼an tekst]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”