ȁpsolūtan

ȁpsolūtan
ȁpsolūt|an prid. odr. -tnī〉 {{c=0}}1. {{001f}}koji se uzima i promatra sam za sebe bez odnosa prema drugome; neograničen 2. {{001f}}koji je savršen po prirodi ili kvaliteti; kompletan, cjelovit, potpun 3. {{001f}}a. {{001f}}koji nije miješan {{/c}}[∼ni alkohol]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}čist b. {{001f}}{{/c}}teol. {{c=0}}koji je bivstvujući u sebi, po sebi istinit i po sebi dobar, a nije ovisan o drugome; samotvoran, samosvojan, {{/c}}opr. relativan {{c=0}}4. {{001f}}a. {{001f}}koji nije ograničen sputavanjima i iznimkama {{/c}}[∼na sloboda]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}neuvjetovan, potpun, posvemašnji b. {{001f}}koji nije ograničen ustavnim, zakonskim ili drugim obvezama {{/c}}[∼ni vladar] {{c=0}}5. {{001f}}koji je siguran {{/c}}[∼na istina]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}nedvojben 6. {{001f}}koji se odnosi na mjere izvedene iz osnovnih odnosa u prostoru, masi ili vremenu
∆ {{001f}}{{/c}}∼an sluh glazb. {{c=0}}sposobnost točnog identificiranja svakog tona; {{/c}}∼na nula {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}fiz. {{c=0}}nula termodinamičke temperature, najniža moguća temperatura (–273,15 °C) 2. {{001f}}{{/c}}razg. ekspr. {{c=0}}onaj koji je bezvrijedan; lijenčina, niškoristi; {{/c}}∼na većina term. {{c=0}}većina koja prelazi polovicu danih glasova {{/c}}[imati ∼nu većinu u parlamentu]{{c=0}}; {{/c}}∼na visina {{c=0}}okomita udaljenost neke točke na Zemlji od srednje razine mora; nadmorska visina; {{/c}}∼na vrijednost mat. {{c=0}}veličina realnog broja bez obzira na predznak, npr. 3 i -3 oba imaju apsolutnu vrijednost 3 (oznaka ⃒–3⃒ = 3); {{/c}}∼ni alkohol fiz. {{c=0}}etilni alkohol s ne više od 1% vode; {{/c}}∼ni rekord sport {{c=0}}najbolji rezultat u nekoj disciplini bez obzira na uvjete u kojima je nastao (u dvorani ili na otvorenom, na travnatim stazama ili na asfaltu i sl.){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”