pȕzavac

pȕzavac
pȕzavac1 m {{c=0}}({{/c}}pȕzavica ž{{c=0}}){{/c}} 〈G -āvca, V -āvče, N mn -āvci〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}bot., {{c=1}}v. {{ref}}puzavica (3){{/ref}} {{/c}}{{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}pejor. {{c=0}}onaj koji je puzav (2){{/c}}
————————
pȕzavac2 m 〈G -āvca, V -āvče, N mn -āvci〉 zool. {{c=0}}1. {{001f}}vrsta zmijastih guštera (Anguidae) 2. {{001f}}ptice (Certhiidae), penju se, pužu uz drvo i stijene (mali p. Certhia familiaris macrodactyla, kratkoprsti p. C. brachydactyla ultramontana){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • gmı̏zavac — m 〈G āvca, V āvče, N mn āvci〉 ekspr. 1. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}gmaz{{/ref}} 2. {{001f}}pejor. pren. onaj koji se ponižava, koji nema ponosa; puzavac …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • jȁzavac — m 〈G āvca, N mn āvci〉 1. {{001f}}zool. šumska životinja (Meles meles), sisavac iz porodice kuna, duge čekinjaste dlake na pruge, nastambu gradi u zemlji …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sȕzavac — m 〈G āvca, N mn āvci〉 kem. vojn. bojni otrovi koji nadražuju oči i dišne organe ne izazivajući trajne posljedice (npr. kloracetofenon, brombenzilcijanid i dr.) [upotrijebiti ∼; baciti ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”