avìonskī

avìonskī
avìonsk|ī prid. {{c=0}}koji se odnosi na avion {{/c}}[∼a karta; ∼i rep; ∼i trup; ∼o krilo]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • avionski — avìonskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na avion [avionska karta; avionski rep; avionski trup; avionsko krilo] ETIMOLOGIJA vidi avion …   Hrvatski jezični portal

  • avionski — avìonski pril. DEFINICIJA kao avion, na način aviona [putovanje je bilo avionski brzo] ETIMOLOGIJA vidi avion …   Hrvatski jezični portal

  • avìonski — pril. kao avion, na način aviona [putovanje je bilo ∼ brzo] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • aviónski — a o prid. (ọ̑) nanašajoč se na avion; letalski: avionski motor, radar / avionska pošiljka; poslati pismo z avionsko pošto / avionski posnetek ♦ les. avionski les smrekov les počasne rasti in brez grč …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • genèrātor — m reg. 1. {{001f}}stroj koji pretvara mehaničku energiju u električnu [∼ pare parni kotao] 2. {{001f}}razg. onaj koji pokreće; tvorac [on je ∼ toga projekta] 3. {{001f}}meteor. uređaj kojim se sagorijevanjem plamena (propana, butana) u kojeg se… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kȁrgo — m 〈N mn i, G kȃrgā〉 1. {{001f}}teret (brodski i avionski) 2. {{001f}}pom. teretni brod 3. {{001f}}teret, uopće [∼ terminal; ∼ linija; ∼ promet; ∼ osiguranje osiguranje robe u prijevozu] ✧ {{001f}}šp …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pèlīr — m 〈G pelíra〉 term. vrlo tanki papir, ob. služi za pisma; avionski papir ✧ {{001f}}fr …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • čȁrter — m 1. {{001f}}državni dokument koji daje posebna prava ili ovlasti pojedincu ili organizaciji; povelja 2. {{001f}}prom. a. {{001f}}ugovor o najmu broda ili zrakoplova b. {{001f}}tako unajmljeni zrakoplov (let) 3. {{001f}}ekon. u SAD u pravilnik o… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kerozin — keròzīn m <G kerozína> DEFINICIJA 1. zast. a. jedan od naziva za naftu b. rasvjetni petrolej 2. kem. proizvod rafiniranja nafte, upotrebljava se kao gorivo za mlazne motore i za daljnju preradu; avionski benzin ETIMOLOGIJA grč. kērós: vosak …   Hrvatski jezični portal

  • kargo — kȁrgo m <N mn i, G kȃrgā> DEFINICIJA 1. teret (brodski i avionski) 2. pom. teretni brod 3. teret, uopće [kargo terminal; kargo linija; kargo promet; kargo osiguranje osiguranje robe u prijevozu] ETIMOLOGIJA šp. cargo …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”