austroùgarski

austroùgarski
austroùgarski pril. {{c=0}}kao u Austro-Ugarskoj, na način Austro-Ugarske{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • austrougarski — austroùgarski pril. DEFINICIJA kao u Austro Ugarskoj, na način Austro Ugarske ETIMOLOGIJA vidi Austro Ugarska …   Hrvatski jezični portal

  • austrougarski — austroùgarskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na Austro Ugarsku [austrougarska vojska] SINTAGMA Austro ugarska nagodba pov. državnopravni akt kojim su 1867. uređeni odnosi među zemljama pod vlašću Habsburgovaca, rezultat kompromisa između… …   Hrvatski jezični portal

  • austroùgarskī — austroùgarsk|ī prid. koji se odnosi na Austro Ugarsku [∼a vojska] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • složènica — ž lingv. vrsta riječi sastavljena od dvije ili više osnova ili leksema (npr. austrougarski, klorovodik) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • složenica — složènica ž DEFINICIJA lingv. vrsta riječi sastavljena od dvije ili više osnova ili leksema (npr. austrougarski, klorovodik) ETIMOLOGIJA vidi složiti …   Hrvatski jezični portal

  • Rudolf — Rùdolf DEFINICIJA 1. v. 2. ime dvojice burgundskih kraljeva (10. st.), jednog francuskog kralja (10. st.) i dvojice njemačko rimskih kraljeva (13. i 16 17. st.) 3. I (1218 1291), prvi njemački kralj Habsburške dinastije koji je zavladao i… …   Hrvatski jezični portal

  • Kallay — Kállay (izg. kàlaj), Benjámin (1839 1903) DEFINICIJA austrougarski diplomat, političar i povjesničar, Mađar, upravitelj BiH (1882 1903); izradio nacrt zakona za aneksiju BiH Austro Ugarskoj, pridonio gospodarskoj i kulturnoj modernizaciji BiH,… …   Hrvatski jezični portal

  • filir — fìlīr (fȉler) m <G filíra> DEFINICIJA 1. pov. austrougarski kovani novac, stoti dio krune (1892 1918) 2. danas u Mađarskoj 1/100 forinte ETIMOLOGIJA mađ. fillér ← njem. Vierer: četvrtica …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”