atòničkī

atòničkī
atòničk|ī prid. {{c=0}}1. {{001f}}svojstvo onoga koji se odlikuje atonijom 2. {{001f}}{{/c}}lingv. {{c=0}}koji nema naglaska {{/c}}[∼a riječ], {{c=1}}usp. {{ref}}proklitika{{/ref}}, {{ref}}enklitika{{/ref}}{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • atonički — atòničkī prid. DEFINICIJA 1. svojstvo onoga koji se odlikuje atonijom 2. lingv. koji nema naglaska [atonička riječ], usp. proklitika, enklitika ETIMOLOGIJA vidi atonija …   Hrvatski jezični portal

  • náglasak — m 〈G ska, N mn sci〉 1. {{001f}}fon. isticanje vokala ili slogotvornog glasa u riječi (duljinom, silinom, tonom pri izgovoru) [dinamički ∼; atonički ∼]; náglas 2. {{001f}}znak kojim se bilježi naglasak 3. {{001f}}specifični način izgovora… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • atonija — atònija ž DEFINICIJA 1. pat. mlitavost organa, mišića i tkiva, gubitak tonusa [atonija želuca; atonija maternice] 2. lingv. izostanak naglaska na nekom slogu ili riječi 3. bezglasnost, bezvučnost ETIMOLOGIJA grč. atonía: mlitavost, v. atona, v.… …   Hrvatski jezični portal

  • naglasak — náglasak m <G ska, N mn sci> DEFINICIJA 1. fon. isticanje vokala ili slogotvornog glasa u riječi (duljinom, silinom, tonom pri izgovoru) [dinamički naglasak; atonički naglasak]; náglas 2. znak kojim se bilježi naglasak 3. specifični način… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”