askomicète

askomicète
askomicète ž mn bot. {{c=0}}razred gljiva mješinarka (Ascomycetes) koje stvaraju spore u askusima (mješinicama){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • askomicete — askomicète ž mn DEFINICIJA bot. razred gljiva mješinarki (Ascomycetes) koje stvaraju spore u askusima (mješinicama) ETIMOLOGIJA nlat. ascomycetes ≃ grč. askós: mješinica + mýkēs: gljiva …   Hrvatski jezični portal

  • bàzidiomicēte — ž mn red gljiva najvišeg razvojnog stupnja (Basidiomycetes), razmnožavaju se sporama koje nose bazidije; stapčare, {{c=1}}usp. {{ref}}askomicete{{/ref}} ✧ {{001f}}nlat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mješinarke — mjèšinārke ž mn <G ī> DEFINICIJA zool., v. askomicete …   Hrvatski jezični portal

  • askospore — askospóre ž mn <N askospóra> DEFINICIJA bot. spore koje se formiraju u askusima kod gljiva mješinarki, usp. askomicete ETIMOLOGIJA v. askus + v. spora …   Hrvatski jezični portal

  • askus — àskus m DEFINICIJA bot. organ (u obliku mješinice) za razmnožavanje gljiva mješinarki, usp. askomicete ETIMOLOGIJA lat. ascus: mješinica ← grč. askós …   Hrvatski jezični portal

  • bazidiomicete — bàzidiomicēte ž mn DEFINICIJA red gljiva najvišeg razvojnog stupnja (Basidiomycetes), razmnožavaju se sporama koje nose bazidije; stapčarke, usp. askomicete ETIMOLOGIJA nlat. basidiomycetes …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”