asimilácija

asimilácija
asimilácija ž {{c=0}}1. {{001f}}proces kojim se novi sadržaj i elementi prilagođuju i pridružuju starijem ili zatečenom sadržaju {{/c}}[društvena ∼; nacionalna ∼]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}izjednačavanje, prilagodba, slijevanje 2. {{001f}}{{/c}}lingv. {{c=0}}jednačenje glasova prema nekom obilježju artikulacije, {{/c}}opr. disimilacija {{c=0}}3. {{001f}}{{/c}}biol. {{c=0}}skup procesa izgradnje organskih spojeva iz anorganskih tvari 4. {{001f}}{{/c}}geol. {{c=0}}spajanje dvaju magmatskih stijena u jednu 5. {{001f}}{{/c}}psih. {{c=0}}sposobnost osobe da shvati i prihvati novo iskustvo 6. {{001f}}{{/c}}pol. sociol. {{c=0}}stapanje pojedinca (npr. doseljenika) ili skupine (npr. nacionalne, vjerske ili jezične manjine) s novom sredinom, preuzimanjem njezina jezika, vjere, načina života, {{/c}}{{c=1}}usp. {{ref}}integracija (5){{/ref}}
{{/c}}✧ {{001f}}lat.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • asimilacija — asimilácija ž DEFINICIJA 1. proces kojim se novi sadržaj i elementi prilagođuju i pridružuju starijem ili zatečenom sadržaju [društvena asimilacija; nacionalna asimilacija]; izjednačavanje, prilagodba, slijevanje 2. lingv. jednačenje glasova… …   Hrvatski jezični portal

  • asimilácija — e ž (á) vključevanje v določeno okolje s prevzemanjem njegovih značilnosti, lastnosti: problem narodnostne asimilacije; asimilacija naseljencev v Ameriki; odpornost manjšine proti asimilaciji / asimilacija zamejskih Slovencev raznarodovanje //… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Magdalensberg (Gemeinde) — Magdalensberg …   Deutsch Wikipedia

  • disimilacija — disimilácija ž DEFINICIJA 1. biol. faza u izmjeni tvari u kojoj se složeniji organski spojevi organizma razrađuju u jednostavnije uz oslobađanje energije potrebne za rad organa, opr. asimilacija 2. lingv. ispadanje ili promjena jednoga od dvaju… …   Hrvatski jezični portal

  • regresíven — vna o prid. (ȋ) ki nazaduje, se ne razvija a) glede na kakovost, pozitivnost: regresivno gospodarjenje; progresiven in regresiven b) glede na količino, intenzivnost: letos je bil obisk predstav regresiven ◊ biol. regresivni razvoj nazadnjaški… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • disimilácija — ž 1. {{001f}}biol. faza u izmjeni tvari u kojoj se složeniji organski spojevi organizma razrađuju u jednostavnije uz oslobađanje energije potrebne za rad organa, opr. asimilacija 2. {{001f}}lingv. ispadanje ili promjena jednoga od dvaju jednakih… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • integrácija — ž 1. {{001f}}pretvaranje ili spajanje pojedinačnih dijelova u cjelinu; objedinjavanje 2. {{001f}}inform. povezivanje različitih zadaća, programa ili hardverskih dijelova u funkcionalnu cjelinu 3. {{001f}}fiziol. koordinacija djelovanja većeg… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • jednáčēnje — sr 1. {{001f}}〈gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}jednačiti{{/ref}} 2. {{001f}}lingv. proces izjednačivanja [∼ suglasnika po zvučnosti: vrabac {{tag1=2}}→{{/tag1}} vrabca {{tag1=2}}→{{/tag1}} vrapca]; asimilacija …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • asimilant — asimìlant (asimilȁnt) m <G mn nātā> DEFINICIJA pol. 1. onaj koji postaje sličan okolini, koji se asimilira (u kulturnu, nacionalnu, vjersku većinu ili okolinu) 2. pov. pripadnik židovskog pokreta protivnog cionizmu, koji se zalaže za… …   Hrvatski jezični portal

  • asimilatoran — ȁsimilatōran prid. <odr. rnī> DEFINICIJA koji tvori ili uzrokuje asimilaciju [asimilatorni fonem] ETIMOLOGIJA vidi asimilacija …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”