arogàntan

arogàntan
arogàntan prid. odr. -tnī〉 {{c=0}}1. {{001f}}koji je pun sebe {{/c}}[∼ čovjek]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}preuzetan, osoran, ohol, drzak, bahat 2. {{001f}}koji je uzrokovan arogancijom {{/c}}[∼ ispad]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • arogantan — arogàntan prid. <odr. tnī> DEFINICIJA 1. koji je pun sebe [arogantan čovjek]; bahat, drzak, ohol, osoran, preuzetan 2. koji je uzrokovan arogancijom [arogantan ispad] ETIMOLOGIJA vidi arogancija …   Hrvatski jezični portal

  • arogàncija — ž osobina onoga koji je arogantan; drskost, osornost, oholost, bahatost ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • arogàntno — pril. na arogantan način [∼ govoriti] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prepotèntan — prid. 〈odr. tnī〉 1. {{001f}}koji ima suvišak snage ili spolne moći 2. {{001f}}pren. koji je pretjerano samouvjeren; drzak, arogantan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sȕperiōran — sȕperiōr|an prid. 〈odr. rnī〉 1. {{001f}}a. {{001f}}koji nadmašuje druge vrijednošću ili brojem dobrih osobina i sposobnosti [∼an komu/čemu; ∼an nad kim/nad čim], opr. inferioran b. {{001f}}koji je viši po autoritetu i stupnju 2. {{001f}}a.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • superioran — sȕperiōran prid. <odr. rnī> DEFINICIJA 1. a. koji nadmašuje druge vrijednošću ili brojem dobrih osobina i sposobnosti, opr. inferioran [superioran komu/čemu; superioran nad kim/nad čim] b. koji je viši po autoritetu i stupnju 2. a. koji je… …   Hrvatski jezični portal

  • arogancija — arogàncija ž DEFINICIJA osobina onoga koji je arogantan; arogantnost, bahatost, drskost, oholost, osornost ETIMOLOGIJA lat. arrogantia ≃ arrogans: drzak …   Hrvatski jezični portal

  • arogantno — arogàntno pril. DEFINICIJA na arogantan način [arogantno govoriti] ETIMOLOGIJA vidi arogancija …   Hrvatski jezični portal

  • prepotentan — prepotèntan prid. <odr. tnī> DEFINICIJA 1. koji ima suvišak snage ili spolne moći 2. pren. koji je pretjerano samouvjeren; drzak, arogantan ETIMOLOGIJA vidi prepotencija …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”