anketírati

anketírati
anketírati (koga, što) dv. prez. ankètīrām, pril. sad. -ajūći, pril. pr. -āvši, prid. trp. ankètīrān, gl. im. -ānje〉 {{c=0}}1. {{001f}}provesti/provoditi anketu 2. {{001f}}postaviti/postavljati pitanja u okviru ankete ili sličnog posla{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • anketirati — anketírati (koga, što) dv. <prez. ankètīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. ankètīrān, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. provesti/provoditi anketu 2. postaviti/postavljati pitanja u okviru ankete ili sličnog posla ETIMOLOGIJA vidi… …   Hrvatski jezični portal

  • anketírati — am nedov. in dov. (ȋ) zbirati podatke ali mnenja o določenem vprašanju: anketirati bralce; anketirati mladino različne starosti anketíran a o: dvajset odstotkov anketiranih delavcev se vozi na delo z vlakom; anketirani so bili vsi dijaki;… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • anketíranje — a s (ȋ) glagolnik od anketirati: osebno anketiranje; dobiti podatke z anketiranjem dijakov; metoda anketiranja …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • reprezentánčen — čna o prid. (ȃ) 1. nanašajoč se na reprezentanco: reprezentančni igralci / reprezentančni dres / reprezentančni sklad; reprezentančni stroški 2. ki v najvišji meri posreduje lastnosti, značilnosti koga, česa: za razstavo v tujini so sestavili… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • reprezentatíven — vna o prid. (ȋ) 1. ki v najvišji meri posreduje lastnosti, značilnosti koga, česa: ti podatki so reprezentativni; za razstavo so izbrali po eno reprezentativno delo znanih slikarjev / knjiž. anketirati reprezentativno skupino prebivalstva… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”